logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ปุ้มปุ้ย' ขยับใหญ่รอบ43 ปีพร้อมกลยุทธ์ใหม่ สดใส เจาะทุกGen I Biz Journey EP.17

14 มกราคม 2565

'ปลากระป๋อง'อีกหนึ่งดัชนีเศรษฐกิจของไทย จากในปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารกระป๋องมีมูลค่ากว่า 8พันล้านบาท แถมมีท่าทีจะโตไปอีกในปี 2565 นี้

'ปลากระป๋อง'อีกหนึ่งดัชนีเศรษฐกิจของไทย จากในปีที่ผ่านมา ตลาดอาหารกระป๋องมีมูลค่ากว่า 8พันล้านบาท แถมมีท่าทีจะโตไปอีกในปี 2565 นี้

.

เช่นเดียวกับปลากระป่อง 'ปุ้มปุ้ย' ภายใต้บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ก็มียอดขายเติบโตไม่น้อย เช่นกัน

.

ทำให้ในปีนี้ ปุ้มปุ้ย เตรียมกลับมาสดใสขึ้น เพื่อเข้ากลุ่มเป้าหมายทุกเจนเนอเรชัน