รู้จัก 'End of Waste' ธุรกิจคนรุ่นใหม่ "พอพงษ์ ชินวัตร" I Biz Journey EP.16

วันที่ 31 ธ.ค. 2564 เวลา 09:31 น.

สอดคล้องตามลักคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียน" (Circular Economy) ที่มีบทบาทและกลายเป็นกระแสหลักในปัจจุบัน และความน่าสนใจยังอยู่ตรงที่ "พอพงษ์" ผู้บริหารคนรุ่นใหม่วัย31ปี มีวิธีคิดและมุมมองอย่างไรในอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ต่อไปในอนาคต