ETRAN สองล้อพลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนโลกแห่งอนาคต | Biz Journey EP.9

วันที่ 19 มิ.ย. 2564 เวลา 13:14 น.

Biz Journey l ETRAN Thailand EP.10

ETRAN สองล้อพลังงานไฟฟ้า ขับเคลื่อนโลกแห่งอนาคตส ตาร์ทอัพคนไทย ที่มองเห็น ‘Paint Point’ จากมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยจากผู้ใช้ยานพาหนะบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ที่สร้าง Passion ในการพัฒนาธุรกิจและผลิตรถมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างโลกใบใหม่ที่สะอาดได้อย่างยั่งยืน