เลิกเพดานน้ำมันถั่วเหลือง

  • วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 07:26 น.

เลิกเพดานน้ำมันถั่วเหลือง

พาณิชย์ยกเลิกเพดาน ขายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองหลังต้นทุนต่ำลงแต่บางรายขายเต็มเพดาน ชี้ราคาปัจจุบันไม่ควรเกิน 40 บาท/ขวด

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภค ได้มีมติ ให้ยกเลิกราคาเพดานจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองอีกต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์น้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด (1 ลิตร) มี แนวโน้มต้นทุนลดลงมาจากผลผลิต ถั่วเหลืองในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้นทุนการนำเข้าถั่วเหลืองที่ลดลงจาก ค่าเงินบาทแข็งค่า แต่ราคาขายปลายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดในประเทศบางพื้นที่ กลับไม่มีการปรับลดให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง โดยยังคงจำหน่ายในราคาเพดานสูงสุดที่ 55 บาท/ขวด แม้จะไม่ผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ขายเกินราคาเพดาน แต่ราคาจำหน่ายดังกล่าวถือว่า ไม่เป็นธรรมกับประชาชน

"เท่าที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดมีตั้งแต่ 39 บาท/ขวด ไปจนถึง 55 บาท/ขวด ซึ่งในส่วนที่ขาย 55 บาท/ขวด ถือเป็นการขายเต็มเพดานราคาสูงสุด ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าที่ปรับลดราคาลงมา โดยราคาปัจจุบันไม่ควรขายเกิน 40 บาท/ขวด" นายวิชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะจัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการตั้งแต่ ราคาเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า และน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่ควรจะเป็นให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือน หรือทุกครั้งที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร จะผันแปร ขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ ผลพลอยได้ ค่า ใช้จ่ายและสถานการณ์ข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลา

"หากได้เกณฑ์ราคาจำหน่ายที่สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันแล้ว หากรายใดจงใจขายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวดสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจนเกินระดับเหมาะสมมากเกินไป สามารถใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เข้ามาจัดการ โดยจะมีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อไป" นายวิชัย กล่าว

ด้าน นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้น ที่ติดตามสถานการณ์ การจำหน่ายปุ๋ยเคมี พบว่าราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมีได้ปรับลดลง 20-50 บาท/รายการ

ข่าวอื่นๆ