ขยับเส้นทางเที่ยวบินลงใต้ดันรายได้เพิ่ม

  • วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 07:22 น.

ขยับเส้นทางเที่ยวบินลงใต้ดันรายได้เพิ่ม

บวท.ปรับห้วงอากาศ เพิ่มเที่ยวบินลงใต้ 66% หนุนการท่องเที่ยว รับผู้โดยสารเพิ่มปีละ 22 ล้านคน

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.)  เปิดเผยว่า ตลาดการท่องเที่ยวที่คึกคักส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินในภาคใต้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเที่ยวบินอยู่ที่ 12,400 เที่ยวบิน/เดือน เฉลี่ยวันละ 400 เที่ยวบิน/วัน คิดเป็น 31% ของเที่ยวบินทั้งหมดในประเทศ

ทั้งนี้ บวท.ได้ปรับเส้นทางบินใหม่เป็นแบบคู่ขนาน และมีการจัดการจราจรทางอากาศแบบทางเดียว (One-Way Route) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของกลุ่มสนามบินภาคใต้ให้ได้ 1,000 เที่ยวบิน/วัน หรือรองรับผู้มาใช้บริการสนามบินเพิ่มขึ้น 22 ล้านคน/ปี ภายในปี 2564 ดังนั้นภายในอีก 2 ปีนับจากนี้ภาคใต้จะรองรับผู้โดยสารทางอากาศได้ปีละ 54.8 ล้านคน จากปัจจุบันปีละ 32.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 66% สอดคล้องกับตัวเลขขยายตัวเฉลี่ยของเที่ยวบินอยู่ที่ 6% ต่อปี ดังนั้นการปรับห้วงอากาศดังกล่าว จะส่งผลให้ตัวเลขรายได้ของสนามบินและรายได้ของสายการบินที่ทำการบินลงภาคใต้นั้นเพิ่มขึ้นราว 2 เท่าตัว

นางสิริเกศ เนียมลอย ผู้อำนวยการใหญ่ (บริหารจราจรทางอากาศ) บวท. กล่าวว่า มีแผนปรับเส้นทางการบินตั้งแต่ปี 2562-2564 ในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ