อัดมาตรการกระตุ้นราคาปาล์ม

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 07:07 น.

อัดมาตรการกระตุ้นราคาปาล์ม

กนป.เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มเพิ่มอีก หลังผลผลิตล้นดันสต๊อกบวม

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเป้าหมายโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเพิ่มอีกจำนวน 99,918 ครัวเรือน จากเป้าหมายเดิม 1.5 แสนครัวเรือน รวมเป็น 249,918 ครัวเรือน ในกรอบวงเงินเดิม 3,454 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 15 ไร่ เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานว่ามีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเพิ่ม แต่บางรายที่ดินไม่ถึง 15 ไร่ เมื่อจ่ายตามจริงทำให้วงเงินเดิมเพียงพอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงสถานการณ์ผลผลิตน้ำมันปาล์มของประเทศที่เพิ่มมากขึ้นและอาจกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ เพราะผลผลิตล้นตลาด โดยขณะนี้ราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่เฉลี่ย 2.40 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนประมาณ 2.60 บาท/กิโลกรัม จึงกังวลเรื่องสถานการณ์ราคา เนื่องจากขณะนี้มีหลายปัจจัยที่จะส่งผล กระทบ เช่น ปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศที่พบว่ามีสต๊อกจำนวนมาก โดยการรายงานของกระทรวงพาณิชย์มีประมาณ 4 แสนตัน จากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบที่เพิ่มขึ้น โดยปกติจะมีประมาณ 2.1 แสนตัน

รวมทั้งการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกของไทยรายใหญ่ปีละประมาณ 3 แสนตัน มีการขึ้นภาษีเป็น 44% จากเดิม 15% ทำให้ยอดส่งออกของไทยเฉลี่ยเดือนละ 3 หมื่นตัน เหลือประมาณ 8,000 ตัน/เดือน กลุ่มสหภาพยุโรปลดการใช้น้ำมันปาล์ม ขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองโลกเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาน้ำมัน ถั่วเหลืองถูกลงมาแข่งกับน้ำมันปาล์ม

น.ส.จริยา กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปริมาณรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบต่อวันในมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จากวันละ 1,000 ตัน เป็น 1,500 ตัน จากเป้าหมาย 1.6 แสนตัน ให้เสร็จภายในเดือน พ.ค. 2562

รวมทั้ง รมว.พลังงาน ได้รายงานต่อที่ประชุม กนป.ว่า ที่ประชุมบอร์ด ปตท. เห็นชอบที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตเป็นบีต่างๆ ส่งออกไปต่างประเทศ เป้าหมาย 1 แสนตัน

ข่าวอื่นๆ