พรรคการเมืองประกาศนโยบายค้านตั้งบรรษัทพลังงาน เบรกตั้งองค์กรใหม่

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 06:24 น.

พรรคการเมืองประกาศนโยบายค้านตั้งบรรษัทพลังงาน เบรกตั้งองค์กรใหม่

5 พรรคการเมือง ประกาศนโยบายพลังงานโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ยืนยันไม่ดึง ปตท.ออกจากตลาด ค้านตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน จัดเสวนา ส่องนโยบายพลังงาน โดยมีตัวแทน จาก 5 พรรคการเมืองเข้าร่วม โดยนาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ไม่จำเป็นที่บริษัท ปตท.จะต้องจัดตั้งขึ้นเป็นบรรษัทพลังงานแห่งชาติ (NOC) เนื่องจากขณะนี้กระบวนการประมูลแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือแหล่งเอราวัณและบงกชได้ผ่านพ้นไปแล้ว หากในอนาคตมีแหล่งผลิตใดใช้ระบบการแบ่งปันผลผลิตก็สามารถจ้างบริษัท ปตท. ดำเนินการได้

ทั้งนี้ หากได้เป็นรัฐบาล บริษัท ปตท. ต้องกลับมาเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน ประชาชนได้บริโภคพลังงานในราคาที่ถูกลง โดยการลงทุนจะดูเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียวไม่ได้ แต่ดูผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และเป็นรัฐวิสาหกิจที่รับนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

"การลงทุนของ ปตท. จะอยู่เฉพาะในเรื่องน้ำมันและก๊าซต่อไปอีกไม่ได้ พรรคมีนโยบายปฏิวัติเขียวไปสู่กรีน อินดัสทรีจะต้องอาศัยกลไกโดยเฉพาะบริษัทพลังงานแห่งชาติลงทุนเพื่อเป็นตัวนำ ไม่ใช่เฉพาะฟอสซิล แต่ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์" นายอรรถวิชช์ กล่าว

นายสันติ กีระนันทน์ ตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า พรรคไม่มีแนวคิดจะนำบริษัท ปตท. ออกจากตลาดหลักทรัพย์ เพราะจะกระทบกับความน่าเชื่อถือของประเทศ แต่จะต้องปรับเรื่องธรรมาภิบาลโดยเฉพาะสัดส่วนของคณะกรรมการ (บอร์ด) จะต้องมีความโปร่งใสกว่านี้

นอกจากนี้ ไม่เห็นความจำเป็นที่จะตั้งเป็น NOC เพราะมีหน่วยงานดูแล ด้านพลังงานมากเพียงพอแล้ว แต่ควรใช้กลไกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคจะเดินหน้า ผลักดันพืชพลังงาน ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและเพิ่มการใช้พลังงานจากพืช ปีละ 25% และครบ 100% ใน 4 ปี จะร่วมกับเอกชนอื่นๆ ศึกษาวิจัยพืชทาง เลือกให้ผลประโยชน์ตกกับเกษตรกร มากขึ้น โดย ปตท.ไม่จำเป็นต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ และไม่เห็นด้วยกับ การตั้ง NOC

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ปตท.ต้องแก้ปัญหาการผูกขาดของธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องตั้ง NOC เพราะโครงสร้างปัจจุบันก็สามารถรองรับได้

นพ.ระวี มาศฉมาดล ตัวแทนพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า พรรคมีนโยบายตั้ง NOC มารองรับกับ พ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต

ข่าวอื่นๆ