ดึงคิวอาร์โค้ดเปิดรับชำระค่าธรรมเนียม

  • วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08:50 น.

ดึงคิวอาร์โค้ดเปิดรับชำระค่าธรรมเนียม

อุตสาหกรรม จัดระบบชำระค่าธรรมเนียมโรงงานผ่าน คิวอาร์โค้ด ส่งผลดี 9 หมื่นโรงงานต่างจังหวัดรองรับนโยบาย 4.0

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เริ่มจากการพัฒนาบริการชำระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมกับให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั่วประเทศ นำระบบบาร์โค้ด (Bar Code) มาใช้จัดเก็บข้อมูลโรงงานทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคกว่า 9 หมื่นรายได้รับประโยชน์

ทั้งนี้ เตรียมนำระบบคิวอาร์โค้ดมาใช้รับชำระค่าธรรมเนียม รายปีโรงงาน สำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด จากเดิมต้องเดินทางมาชำระค่าธรรมเนียมตามที่กระทรวงกำหนด เช่น สอจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทำให้โรงงานขนาดเล็กอาจมีภาระในการเดินทางไปชำระเงิน ซึ่งตาม แผนงานจะส่งหนังสือพร้อมแนบใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ โดยมีคิวอาร์โค้ดด้านท้ายเพื่อสแกนชำระเงินได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และธนาคาร คาดว่าจะใช้เวลาอีก 3 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมระบบงานภายใน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยังดำเนินการวางนโยบาย สอจ. ให้ราชการ 4.0 หรือเป็นสมาร์ท ออฟฟิศ 4.0 โดย สอจ.ปทุมธานี เริ่มนำระบบบาร์โค้ดมาใช้จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลโรงงาน ซึ่งจะขยายผลไปยัง สอจ.ทุกแห่งต่อไป

ข่าวอื่นๆ