สต๊อกปาล์มล้น! กดราคาดิ่งต่ำสุดในรอบ14ปี

  • วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 07:30 น.

สต๊อกปาล์มล้น! กดราคาดิ่งต่ำสุดในรอบ14ปี

พาณิชย์ แจงผลปาล์มราคาลดลงทำสถิติรอบ 14 ปี เหตุสต๊อกน้ำมันปาล์มยังสูง 4.62 แสนตัน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ราคาผลปาล์มทะลายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ในแหล่งผลิตสำคัญเดือน มี.ค. 2562 พบว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ 2.20 บาท/กิโลกรัม (กก.) ปรับตัวลดลงจากราคาเฉลี่ยเดือน ก.พ. 2562 อยู่ที่ 2.85 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 14 ปี นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2549 ที่ราคาผลปาล์มน้ำมันต่ำสุดอยู่ที่ 2.06 บาท/กก. โดยผลผลิตปาล์มทะลาย ณ วันที่ 7 มี.ค. 2562 จ.สุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ 2.20-2.70 บาท/กก. จ.กระบี่ ราคาอยู่ที่ 2.20-2.40 บาท/กก. และ จ.ชุมพร ราคาอยู่ที่ 2.20-2.45 บาท/กก.

ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาผลปาล์มทะลายปรับตัวลดลงสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ในตลาดปรับราคาลง โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบ ณ วันที่ 7 มี.ค. อยู่ที่ 14.50-15 บาท/กก. ลดลงจากราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยเดือน ก.พ.อยู่ที่ 16.32 บาท/กก. และก็เป็นไปตามแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบเดือน มี.ค.ของมาเลเซียอยู่ที่ 15.67 บาท/กก. ลดลงจากเดือน ก.พ.อยู่ที่ 16.44 บาท/กก.

นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบของไทยยังเป็นแรงกดดันทำให้ราคาผลปาล์มทะลายปรับตัวลดลง ล่าสุดสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบเดือน ม.ค. 2562 มีปริมาณ 4.62 แสนตัน มากกว่าเดือน ม.ค. 2561 ที่มีสต๊อกน้ำมันปาล์ม 4.23 แสนตัน เนื่องจากผลผลิตปาล์มทะลายเดือน ม.ค. 2562 มีปริมาณ 1.51 ล้านตัน มากกว่าผลผลิตที่ออกช่วง ม.ค. 2561 มีปริมาณ 1.38 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 9.42% ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ และการบริโภคเดือน ม.ค. 2562 มีปริมาณ 1.09 แสนตัน ลดลงจากเดือน ม.ค. 2561 ที่มีปริมาณการใช้ 1.23 แสนตัน ส่วนการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตไบโอดีเซลเดือน ม.ค. 2562 มีปริมาณ 1.14 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. 2561 ที่มีปริมาณการใช้ผลิตไบโอดีเซล 9.85 หมื่นตัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำภายในประเทศ โดยได้ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในสต๊อก 1.6 แสนตัน เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าในราคานำตลาด 18 บาท/กก. เพื่อผลักดันให้ผลปาล์มทะลายราคาไม่ต่ำกว่า 3 บาท/กก. ซึ่งปัจจุบันได้ทำสัญญาซื้อน้ำมันปาล์มดิบกับโรงสกัดน้ำมันปาล์มผู้ขาย 23 ราย รวมปริมาณน้ำมันปาล์มดิบตามสัญญา 1.18 แสนตัน มีกำหนดการจัดส่งอย่างต่อเนื่องในอัตรา 3 หมื่นตัน/เดือน และได้จัดส่งจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มไปถึงโรงไฟฟ้าบางปะกงแล้ว 2.4 หมื่นตัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว 1.6 หมื่นตัน

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้จัดหาน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครบแล้ว 1.6 แสนตัน ในวันที่ 1 มี.ค. 2562 และจะมีการติดตามให้โรงสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับซื้อผลปาล์มทะลายเกษตรกรสวนปาล์มในราคา 3.20-3.24 บาท/กก. ตามสัญญา แต่ยังไม่สามารถผลักดันให้ราคาผลปาล์มทะลายในตลาดปรับตัวสูงขึ้นตามเป้าหมายได้

ข่าวอื่นๆ