7บิ๊กคมนาคมแคนดิเดตชิงเก้าอี้ "ผู้บริหารกรมราง"

  • วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16:56 น.

7บิ๊กคมนาคมแคนดิเดตชิงเก้าอี้ "ผู้บริหารกรมราง"

เปิดโผ 7 บิ๊กคมนาคมแคนดิเดตชิงตำแหน่ง "ผู้บริหารกรมราง" เผยให้น้ำหนักคะแนนภาวะผู้นำมากสุด เปิดกว้างผู้บริหารข้ามห้วย

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ความคืบหน้าการจัดตั้งกรมรางนั้นขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้เห็นชอบร่างพรบ.การจัดตั้งกรมรางเรียบร้อยแล้ว อาทิ พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. และการออกประกาศกฎกระทรวง ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบต่อไป

สำหรับการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 8 ตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ่และผู้อำนวยการส่วนนั้นจะต้องมาจากพนักงานราชการหรือเป็นข้าราชการประจำกระทรวงและกรมอยู่แล้วดังนั้นบุคลากรผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ไม่สามารถเข้าร่วมสรรหาผู้บริหารดังกล่าวได้เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ตำแหน่งอธิบดีและรองอธิบดีนั้นจะต้องมีตำแหน่งเป็นข้าราชการระดับสูงขั้นซี 9และซี 10 ตามลำดับ

ทั้งนี้ตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าวสามารถมาจากกระทรวงอื่นได้ม่ำกัดแค่กระทรวงคมนาคมเพราะถือว่าเป็นเป็นผู้บริหารระดับดังกล่าวแล้วสามารถบริหารได้หมดทุกหน่วยงานราชการ

นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่าสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกระดับผู้บริหารเข้ามานั่งในตำแหน่งกรมรางนั้นคณะกรรมการคัดเลือกจะให้น้ำหนักกับเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำมากกว่าเรื่องของประสบการณ์และความบำนาญงานด้านระบบราง เนื่องจากกรมรางเป็นองค์กรกำกับดูแลที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงเหมือนกับการตอกเสาเข็มสร้างบ้านหลังแรกที่ต้องการผู้นำเข้ามาตัดสินใจขับเคลื่อนแผนงานต่างๆทั้งการวางรากฐานองค์กรและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงาน ทั้งนี้ตนเชื่อว่าอธิบดีกรมรางจะเป็นตำแหน่งแต่งตั้งสมบูรณ์แบบไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการขึ้นมาคุมก่อนแน่นอน อยากให้ตั้งกรมแล้วเดินหน้าได้ไม่โดนสบประมาททีหลังว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลว

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับแคนดิเดตผู้บริหารกระทรวงคมนาคมที่ติดโผและมีโอกาสเข้ารับคัดเลือกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับซี10 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง อดีตรักษาการผู้ว่ารฟท.ผู้ขับเคลื่อนโครงการรถไฟทางคู่เฟส 1 และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และปัจจุบันยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ(บอร์ด) รฟท.อีกด้วย

2.นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เก่งเรื่องพัฒนาระบบรางและโครงข่ายรถไฟฟ้าเมืองหลวง และยังเป็นที่รู้กันว่ามี ‘สมคิด คอนเน็คชั่น’

3.นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านขนส่ง

5.นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการ สนข. ปัจจุบันอยู่ระหว่างผลักดันแผนแม่บทรถไฟฟ้าระยะที่สองอีก 10 เส้นทางและวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรางของประเทศ

6.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และอดีตผู้อำนวยการสนข. ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา

7.นายจุฬา สุขมานพ อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)อดีตรองปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตผู้อำนวยการ สนข.

ข่าวอื่นๆ