รัฐผนึกเอกชนปั้นแพลตฟอร์มดิจิทัลทัวริซึม

  • วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 08:15 น.

รัฐผนึกเอกชนปั้นแพลตฟอร์มดิจิทัลทัวริซึม

กระทรวงท่องเที่ยว ร่วมมือเอกชน ตั้งบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม กระตุ้นท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ : คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) เปิดเผยว่า ภาครัฐได้ร่วมสนับสนุนภาคเอกชนจัดทำแพลตฟอร์มกลาง การท่องเที่ยวประเทศไทย (Digital Tourism Platform) เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน โดยจัดทำแอพพลิเคชั่นในชื่อ "ทักทาย (TAGTHAI)" มีแผนเริ่มเปิดแอพพลิเคชั่น ในเดือน เม.ย. 2562 และในเดือน มิ.ย.นี้ จะสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้มีพันธมิตรในการร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 49 องค์กร

สำหรับการจัดทำแฟลตฟอร์มกลางครั้งนี้ ที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย เชื่อมต่อกับทั้งผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและผู้ประกอบรายย่อย ตลอดจนเชื่อมโยงกับภาคการเงินให้แก่ลูกค้าใช้บริการอย่างสะดวก ถือเป็นแพลตฟอร์มสร้างการท่องเที่ยวทำให้เกิดมาตรฐาน รวมถึงจะมีระบบการประมวลผลและเอไอ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลการท่องเที่ยวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 นี้ มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีและน่าพอใจ เห็นได้จากนักท่องเที่ยวในทุกตลาดมีการขยายตัวเติบโตเท่าตัว ทั้งตลาดจีน อินเดีย และไต้หวัน รวมถึงการขยายเวลามาตรการเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) หรือวีซ่า VOA ที่มีถึงสิ้นเดือน เม.ย.นี้อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและสงกรานต์ จะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างมาก

ทั้งนี้ คณะทำงานภาคเอกชน 30 องค์กร ได้ร่วมมือจัดตั้งบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม ในการจัดทำแอพพลิเคชั่นทักทาย โดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 19 หน่วยงาน

บรรยายภาพ : แอพนักเที่ยว - วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และตัวแทนจาก 49 องค์กร ร่วมแถลงโครงการ ดิจิทัล ทัวริสม์ แพลตฟอร์ม จัดทำแอพพลิเคชั่น ทักทาย (TAGTHAI) แอพให้ข้อมูลการเดินทางที่จำเป็น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยจะออกเวอร์ชั่นแรกในเดือน เม.ย.นี้ - ภาพ : ธวัชชัย เข็มกำเหนิด

ข่าวอื่นๆ