เล็งยกเครื่องจ่ายค่าทางด่วน

  • วันที่ 08 ม.ค. 2562 เวลา 08:26 น.

เล็งยกเครื่องจ่ายค่าทางด่วน

สนข.เดินหน้าพัฒนา ระบบ ETC เพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เสนอตั้งหน่วยงานบริการระบบจ่ายเงินร่วม   ขึ้นก่อนจ่ายหลังอิงบัตรแมงมุม แก้รถติดสะสมหน้าด่าน

นายเผด็จ ประดิษฐ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.มีแผนศึกษาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบายให้ประชาชนควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาจราจรสะสมหน้าด่านเก็บเงินทั้งระบบทางด่วนและมอเตอร์เวย์สายสำคัญ

ทั้งนี้ การชำระเงินผ่าน ETC รวดเร็วกว่าจ่ายเงินสด 1-2 เท่า อีกทั้งในอนาคตยังสามารถพัฒนาเป็นระบบด่านเก็บเงินแบบไร้ไม้กั้น (Multi-lane free flow) ทำให้การจราจรลื่นไหลไปได้ไม่ติดขัด โดยระบบดังกล่าวเป็นแบบเรียกเก็บค่าผ่านทาง ภายหลัง ดังนั้นในอนาคตสามารถใช้บริการก่อนแล้วชำระค่าผ่านทางเป็นบิลรอบเดือนได้

สำหรับการป้องกันผู้ลักลอบใช้บริการฟรีนั้น ระบบจะมีการลงทะเบียนยืนยัน ตัวตนผูกติดกับทะเบียนรถและบัญชี ธนาคารที่เชื่อมกับระบบบัตร ETC ดังนั้นจึงสามารถต่อยอดไปใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะแล้วบันทึกค่าผ่านทางได้

นายเผด็จ กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมเสนอของบประมาณเพื่อทำการศึกษาในปี 2563 คาดใช้ระยะเวลา 10-12 เดือน โดยจะศึกษา 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.จัดทำการบริหารจัดการให้มีหน่วยงานขึ้นมาบริหารจัดการระบบดังกล่าว เหมือนกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) ที่ใช้กับบัตรแมงมุม

2.พิจารณาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เพื่อตั้งระบบระยะเริ่มต้นและระยะยาวให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศในระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ 3.พิจารณากฎหมายที่แก้ไขและเกี่ยวข้อง และ 4.พิจารณาแผนการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และต้องกำหนดระยะเปลี่ยนผ่านระบบจัดเก็บค่าผ่านทางที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทั้งกรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนการดำเนินการไว้แล้ว แต่ไม่มีมาตรฐานกลางในรูปแบบการจัดเก็บค่าผ่านทาง เพื่อไม่ให้ประชาชนที่ใช้บริการเกิดความสับสน รวมทั้งในอนาคตมีแผนก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และทางด่วนอีกหลายเส้นทาง ถ้าไม่มีมาตรฐานเดียวทำให้บริหารจัดการได้ยาก ประกอบกับปัจจุบันมีการใช้บัตรเอ็มพาสกับบัตรอีซี่พาสร่วมกันอยู่ ในขณะที่ระบบเทคนิคยังไม่เสถียรมากนักเพราะเร่งดำเนินการ เช่น จำนวนค่าโดยสารไม่แสดงหรือแสดงข้อมูลช้าใช้งานไม่สมบูรณ์

ข่าวอื่นๆ