นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี62อาจโตต่ำกว่า3%

  • วันที่ 06 ม.ค. 2562 เวลา 17:09 น.

นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี62อาจโตต่ำกว่า3%

นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี62 อาจขยายตัวต่ำกว่า3% หลังปัจจัยลบทั้งใน-นอกประเทศรุ้มเร้าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 62 นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 อาจขยายตัวต่ำกว่า 3% เป็นผลจากปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศรุมเร้าเพิ่มขึ้น โดยเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างชัดเจนกระทบต่อภาคส่งออก ภาคท่องเที่ยวและภาคการลงทุนของไทย นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อคอนโดมิเนียมและโครงการห้องชุดต่าง ๆ ในไทยของนักลงทุนชาวจีน และ เริ่มเห็นสัญญาณของการทิ้งเงินดาวน์เงินจองกันบ้างแล้ว ส่วนความขัดแย้งในเรื่องงบประมาณของสหรัฐฯนำมาสู่การปิดทำการของหน่วยราชการ ได้ส่งสัญญาณเชิงลบต่อตลาดการเงินทั่วโลก แต่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทยไม่มากนัก

ขณะที่ข่าวการเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ถือเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 จะกระทบภาคการลงทุนแน่นอน โดยเฉพาะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง การเลื่อนเลือกตั้งออกไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแสวงหาส่วนเกินหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) เพิ่มเติม ในช่วงเลือกตั้งได้ แต่ข้อกังวลนี้อาจลดลงหากรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐ ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี

หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 จริงจะสะท้อนถึงความไม่เป็นอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อการจัดการเลือกตั้งว่าจะความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคตอันเป็นผลบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเลือกตั้งและเปลี่ยนผ่านจาก "ระบอบรัฐประหาร" สู่ "ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ" และคาดหวังว่าจะพัฒนาสู่ "ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ" ในอนาคต เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประชาชนดีขึ้น และลดการทุจริตรั่วไหลจากการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีขึ้น ดังนั้น การเลือกตั้ง คือทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้

เมื่อกกต.ต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และด้วยเหตุที่ข้อกฎหมายกำหนดให้กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันหลังวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจึงไม่ควรช้ากว่าช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 การเสนอให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากนี้ จึงสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะกกต.อาจไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และอาจมีผู้ไปร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ

ทั้งนี้ การกำหนดวันเลือกตั้งให้แน่นอนชัดเจน มีการเลือกตั้งเป็นวาระอย่างประเทศทั้งหลายที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะส่งดีต่อความมั่นคงของชาติ เป็นผลบวกต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบาย การเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติ

ส่วนผลกระทบพายุ"ปาปึก"กระทบการท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคใต้แต่กระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น หากสามารถฟื้นฟูที่ได้รับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

นายอนุสรณ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากผลกระทบพายุปาปึก เร่งฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยรักษาคำพูด ยึดถือนิติรัฐ ไม่สอดแนมหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะคู่แข่งทางการเมือง และไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ รวมทั้งบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสมีธรรมภิบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น Soft Infrastructure สำคัญของระบบสังคม ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ ต่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ระบบคมนาคม ระบบโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดีอย่างไรก็ตามก็จะไม่สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากนัก หากนักลงทุนไม่เชื่อมั่นในระบบนิติรัฐ และ การมีระบบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสากล

ข่าวอื่นๆ