ขนส่งฯชงครม.คลอดกฎหมายบังคับใช้เซฟตี้เมเนเจอร์หวังลดอุบัติเหตุ

  • วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 14:51 น.

ขนส่งฯชงครม.คลอดกฎหมายบังคับใช้เซฟตี้เมเนเจอร์หวังลดอุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก ชงครม.คลอดกฎหมายบังคับใช้เซฟตี้เมเนเจอร์ ลดอุบัติเหตุ-ปราบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ตั้งเป้าผลิต 4,000 คนภายในปีหน้า ด้านตลาดรถทัวร์ปีนี้ยังดูดี โตเฉลี่ยเดือนละ 3% อัตราบรรทุกมากว่า 80%

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่าขบ.เตรียมออกกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) โดยเป็นภาคบังคับให้เอกชนผู้เดินรถสาธารณะและขนส่ง ครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง (รถโดยสารประจำทาง, รถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, รถบรรทุกวัตถุอันตราย) กำหนดให้ต้องมีผู้จัดการประจำเพื่อทำหน้าที่ตรวจเช็คความพร้อมของรถและคนขับก่อนออกเดินทางเสมอ รวมถึงเคร่งครัดเรื่องการตรวจน้ำหนักรถบรรทุกห้ามเกินที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดงบประมาณซ่อมบำรุงถนนทั่วประเทศ ตลอดจนการวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน

"ผู้จัดการความปลอดภัยจะเป็นคนตรวจเช็คความพร้อมทั้งหมดก่อนออกรถ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุที่มาจากความผิดพลาดด้านความพร้อมของรถ" นายพีระพลกล่าว

นายพีระพลกล่าวต่อว่าขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาจัดทำหลักสูตรและแนวทางเสนอออกกฎกระทรวงคมนาคมเพื่อบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ขอความเห็นชอบก่อนส่งต่อไปยังกฤษฎีกา ตั้งเป้ามีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนมากกว่า 4,000 คน โดยจะกำหนดให้แต่ละผู้ประกอบการส่งบุคลากรเข้าอบรมพร้อมออกใบรับรองให้ไปทำหน้าที่ผู้จัดการความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ศึกษา ดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อม จัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนเพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจตามผลการศึกษาจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด สาย 956 เส้นทางกรุงเทพ-แม่สอด, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร), บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด, บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องขนส่ง โดยจะรวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการทำหน้าที่และนำมาพัฒนาปรับปรุงกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนต่อไป ควบคู่ไปกับการจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

นายวรวิช เนื้อนิล ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัทนครชัยแอร์จำกัด กล่าวว่าแนวโน้มการดำเนินธุรกิจและตลาดขนส่งรถทัวร์ในรอบปี 2561 นี้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 3% พร้อมกับมีอัตราบรรทุกผู้โดยสารต่อเที่ยว(Load factor) เฉลี่ยมากกว่า 80% ทั้งนี้ปัจจุบันนครชัยแอร์มีรถโดยสารให้บริการ 390 คัน ใน 39 เส้นทาง แบ่งเป็นให้บริการวันจันทร์-พฤหัส วันละ 370 เที่ยววิ่ง และ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 400 เที่ยววิ่งต่อวัน มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเดือน 1 หมื่นคน และมีผู้โดยสาร 35 ล้านคนต่อปี ส่วนพนักงานขับรถ 500 กว่าคน และ พนักงานต้อนรับ 400 กว่าคน ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรง เช่น หินกระเด็นใส่รถ ประมาณ 0.8% และไม่มีผู้เสียชีวิต

ข่าวอื่นๆ