กกพ.สุดอั้นขึ้นค่าเอฟทีเทหมื่นล.อุ้ม

  • วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 06:32 น.

กกพ.สุดอั้นขึ้นค่าเอฟทีเทหมื่นล.อุ้ม

กกพ.ปรับขึ้นเอฟที 4.30 สตางค์/หน่วย ครั้งแรกรอบ 16 เดือน เทหมื่นล้าน อุ้มค่าไฟฟ้า

 

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.มีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2562 เพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สตางค์/หน่วย เป็นการขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน เนื่องจากปัจจัยราคาค่าเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิด

 

ทั้งนี้ หากคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้าแบบไม่มีการบริหารจัดการ จะส่งผลให้ค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นถึง 24 สตางค์/หน่วย ทำให้ต้องเรียกเก็บค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นเป็น 8.10 สตางค์/หน่วย ดังนั้น กกพ.ได้นำเงินสะสมทั้งหมด วงเงิน 1.03 หมื่นล้านบาท มาบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบกับประชาชน และเอื้อต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6396 บาท/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเดิม 3.5966 บาท/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

สำหรับแนวโน้มอัตราค่าเอฟทีในงวดถัดไปเดือน พ.ค.-ส.ค. 2562 ยังต้องติดตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ยังมีความผันผวน รัฐจะมีการบริหารจัดการอย่างไร 

ข่าวอื่นๆ