ไฟเขียวอุ้มชาวไร่อ้อย

  • วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 07:49 น.

ไฟเขียวอุ้มชาวไร่อ้อย

ครม.จ่าย 1.56 หมื่นล้าน ช่วยชาวไร่อ้อยระหว่างปรับโครงสร้างราคาน้ำตาล  ยันไม่ขัดเกณฑ์ดับเบิ้ลยูทีโอ

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตวงเงินรวม 1.56 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงที่อยู่ระหว่างการปรับตัวภายใต้การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการมาได้ประมาณ 1 ปี

สำหรับการให้เงินช่วยเหลือครั้งนี้แยกแหล่งที่มาของเงินเป็น 2 ส่วน คือ 1.งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบ ประมาณ 2562 จำนวน 6,500 ล้านบาท จ่ายชาวไร่อ้อย 50 บาท/ตัน ไม่เกิน 5,000 ตัน/ราย และส่วนที่ 2 มาจากกลไกของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 9,100 ล้านบาท ส่วนนี้จะนำมาจ่ายให้ความช่วยเหลือ 70 บาท/ตัน รวม 2 ส่วนจะเป็นเงินที่ชาวไร่ได้รับ 120 บาท/ตัน

ทั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561-เม.ย. 2562 และ ไม่ถือว่าขัดต่อพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับเบิ้ลยูทีโอ) เนื่องจากมูลค่าของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยในฤดูกาลผลิตปี 2561/ 2562 มีมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท/ปี การอุดหนุนจึงไม่เกิน 10% หรือ 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐสามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ เงินช่วยเหลือทั้งสองส่วนจะทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 ที่ราคาประมาณ 800 บาท/ตัน เมื่อรวมกับ ค่าส่วนเพิ่มจากคุณภาพอ้อยที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกษตรกรได้รับราคาอ้อยประมาณ 880-900 บาท/ตัน

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 คาดมีปริมาณอ้อยเข้าหีบจำนวน 130 ล้านตัน มีพื้นที่ปลูก 12.07 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10.92 ตัน/ไร่ โดยมีจำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มีจำนวน 3.4 แสนราย ผลที่จะได้รับ จากโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีผลตอบแทนเพียงพอสำหรับนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

ข่าวอื่นๆ