posttoday

สรรพากรนัดถกค้าปลีกปัญหาแวตรีฟันด์เผยปีก่อนจ่ายคืน2,300ล้าน

05 ตุลาคม 2561

สรรพากรเรียกสมาคมค้าปลีก ไทยประชุมปัญหาแวตรีฟันด์ แจงเตือนห้างดังแล้วยื่นใบสมัครผิดเงื่อนไขเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ดื้อไม่ยอมฟังทำให้สอบตก

สรรพากรเรียกสมาคมค้าปลีก ไทยประชุมปัญหาแวตรีฟันด์ แจงเตือนห้างดังแล้วยื่นใบสมัครผิดเงื่อนไขเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ดื้อไม่ยอมฟังทำให้สอบตก

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ต.ค.นี้ กรมสรรพากรจะเชิญผู้แทนสมาคมค้าปลีกเข้าหารือทำความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบการคืนภาษีแวตให้กับ นักท่องเที่ยว หลังจากที่สมาคมค้าปลีกไปแถลงข่าวและทำให้เกิดความสับสนและไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเงื่อนไขเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการ กองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีปัญหาสมัครผู้ประกอบการให้ทำการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีแวต กับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สมัคร 3 ราย และผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพียง 1 รายเท่านั้น ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรายหนึ่งเพราะเสนอจุดคืนภาษีมา 5 จุด ซึ่งเกินกว่าที่เงื่อนไขกำหนดไว้ว่าเสนอได้ไม่เกิน 3 จุด ซึ่งในวันที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัครทางเจ้าหน้ากรมสรรพากรที่รับเรื่องได้บอกเตือนแล้วว่าเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ทางผู้สมัครยืนยันที่จะส่งเสนอทั้ง 5 จุด ทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับผู้ประกอบการอีก 1 ราย ที่ไม่ผ่านคณสมบัติ เพราะไม่ได้ขอทำธุรกิจเป็นตัวแทนขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรายนี้ก็เสนอจุดคืนภาษีมา 3 จุด และก็ยอมรับว่าไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้มีคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของกรมสรรพากร

นายปิ่นสาย กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเสนอจุดคืนภาษีมาเกิน สามารถยื่นอุทธรณ์กับกรมสรรพากรได้ภายใน 15 วัน หลังจากที่รับหนังสือยืนยันไม่ผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 13 ต.ค. 2561 นี้ โดยขณะนี้กรมสรรพากรยังไม่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเรื่องอุทธรณ์จะใช้เวลาพิจารณา 30 วัน กรณีที่กรมสรรพากรเห็นด้วยกับการอุทธรณ์ แต่หากกรมสรรพากรไม่เห็นด้วยก็ต้องส่งเรื่องให้กระทรวงการพิจารณา ซึ่งจะใช้เวลา 90 วัน ถึงจะรู้ผลอุทธรณ์

"ที่ผ่านมากรมสรรพากรคุยหารือกับกลุ่มดี3 มาตลอด ไม่ได้เคยคุยกับกลุ่มสมาคมค้าปลีกที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย" นายปิ่นสาย กล่าว