ครม.ไฟเขียวตั้งซี 10 กระทรวงเกษตร 8 ตำแหน่ง

  • วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 11:57 น.

ครม.ไฟเขียวตั้งซี 10 กระทรวงเกษตร 8 ตำแหน่ง

มติครม.ไฟเขียว ตั้งซี 10 กระทรวงเกษตร 8 ตำแหน่ง โยก "สุรจิตต์" นั่งรองปลัดฯ เปิดทาง "วิณะโรจน์" เป็น เลขาธิการส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ รายชื่อบัญชีโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 มี 8 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอ ดังนี้ 1.นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม( ส.ป.ก.)ไปเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ2.นายสุรเดช เตียวสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาเป็น รองปลัดกระทรวงฯ3.นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการไปเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร4. น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการฯสศก.ไปเป็นเลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)6. น.ส.เสริมสุข ลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ไปเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร7.น.ส.จูอะดี พงษ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นเลขาธิการฯมกอช.8.น.ส.เบญจพรณ์ ชาครนนท์ ผู้ตรวจราชการ ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561

 

ข่าวอื่นๆ