แกนนำเบรกแจกเงินยางแนะปล่อยกู้

  • วันที่ 08 ก.ย. 2561 เวลา 08:15 น.

แกนนำเบรกแจกเงินยางแนะปล่อยกู้

แกนนำชาวสวนยางค้านรัฐออกมาตรการจ่ายเงินช่วยสวนยาง เสนอควรหนุนอาชีพมากกว่า หวั่นไม่ทั่วถึง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดทำโครงการช่วยค่าครองชีพเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ ตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจ่ายเป็นเงินสดให้เกษตรกรนำไปใช้จ่าย เนื่องจากไม่ใช่การช่วยเหลือที่ยั่งยืน สิ่งที่รัฐบาลควรทำคือการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปพัฒนาอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมางบประมาณด้านนี้รัฐอนุมัติยากมาก

ทั้งนี้ เขาระบุว่ามีเกษตรกรสวนยางขึ้นทะเบียน (บัตรสีเขียว) กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพียง 1.3 ล้านราย พื้นที่ประมาณ 18-19 ล้านไร่ แต่มีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่ปลูกสวนยางในพื้นที่หวงห้ามของราชการ หรือในเขตป่าประมาณ 6-7 ล้านไร่ หรือกลุ่มบัตรสีชมพู เป็นคนที่มีส่วนในการเสียเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเซส) แต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐควรทำ คือส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มทำอาชีพเสริมโดยรัฐสนับสนุนเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย และให้ความรู้ หาตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง ที่ให้ท้องถิ่นชนบททำ มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ เพี่อใช้ยางในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถดึงยางดิบในประเทศมาใช้เพิ่มได้อีก เป็นการสร้างเสถียรภาพราคายาง และทำให้เกษตรกรมีความหวังมีอาชีพเสริม

นายอุทัย กล่าวว่า กยท.ในฐานะดูแลชาวสวนยางถือว่าล้มเหลว ไม่ทำงานอย่างจริงจัง ยังไม่เห็นเป็น รูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรขอกู้เงินตาม พ.ร.บ.กยท. มาตรา 49 (3) แต่จัดสรรเงินทำได้ยากติดปัญหาและเงื่อนไข ส่งผลให้เกษตรกรไม่เข้าถึงเงินดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ