ชงครม.อุ้มสวนยางจ่ายไร่ละ1.5พันบ.

  • วันที่ 07 ก.ย. 2561 เวลา 07:32 น.

ชงครม.อุ้มสวนยางจ่ายไร่ละ1.5พันบ.

"กฤษฎา" เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง คาดอุ้มไร่ละ 1,000-1,500 บาท ครัวเรือนละ 3 เดือนไม่เกิน 10 ไร่

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ เงินงบประมาณกลางปี 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการ ดำรงชีพ ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาปัญหาจาก ผลกระทบราคายางตกต่ำ ซึ่งต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

"สำหรับจำนวนเงินอยู่ระหว่างการหารือว่าจะเป็นเท่าใดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรต่อเดือน ซึ่งทั้งหมดยืนยันว่าไม่ได้เป็นโครงการหาเสียงของรัฐบาล แต่เพราะต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยไม่ใช่เงินให้เปล่า แต่เป็นการจัดงบเพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งเกษตรกรต้องมาฝึกอบรมเพื่อรับเงินดังกล่าว แบ่งเป็น 2 งวด" นายกฤษฎา กล่าว

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า รมว.เกษตรฯ ได้สั่งให้เสนอแนวทางทั้งหมดว่า ถ้าช่วยเกษตรกรสวนยางทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 1.3 ล้านคน ไม่เกิน 10 ไร่/ครัวเรือน จะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ หรือช่วยเฉพาะรายย่อยที่มีสวนยางไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 5 ไร่ จะเป็นเงินเท่าไหร่

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า สำหรับอัตราการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำน่าจะ ใกล้เคียงกับเมื่อปี 2558 ที่มีโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสวนยาง ครัวเรือนละ 1 สิทธิไม่เกิน 15 ไร่ อัตรา ไร่ละ 1,500 บาท

ภาพประกอบข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ