คสช.จี้พลังงานเคลียร์ปมเรกูเลเตอร์

  • วันที่ 09 ส.ค. 2561 เวลา 08:36 น.

คสช.จี้พลังงานเคลียร์ปมเรกูเลเตอร์

คสช.สั่ง รมว.พลังงานเร่งสรุปการปรับโครงสร้างเรกูเลเตอร์ที่ชัดเจนก่อนนำมาเสนอในครั้งต่อไป

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ได้มีการหารือถึงแนวทางปรับโครงสร้าง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ โดยขอให้นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ไปหาทางออกที่ชัดเจนและนำกลับมาเสนอ คสช.

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอธิบายให้ คสช.รับทราบถึงปัญหาว่า องค์ประกอบของเรกูเลเตอร์ขณะนี้ จากทั้งหมด 7 คน มีการลาออก 2 คน และหมดวาระไปตามอายุ 1 คน ส่วนที่เหลืออีก 4 คนนั้นไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะมีวาระการทำงานถึงเมื่อใด เนื่องจากเป็นชุดที่ถูกแต่งตั้งมาจากคำสั่งหัวหน้า คสช.โดยอาศัยอำนาจมาตรา 44 ซึ่งต่างจากคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากอำนาจตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น อายุการทำงานก็เป็นไปตามกฎหมายที่เคยกำหนดไว้

"ที่ประชุม คสช.ขอให้ รมว.พลังงานไปหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งจะหาทางออกโดยเทคนิคของท่านเอง หรือหาทางร่วมกับเรกูเลเตอร์ก็สุดแล้วแต่ท่านให้หามา คสช.ก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องกลับมาเสนอเร็วที่สุด" นายวิษณุ กล่าว

นายศิริ กล่าวว่า การสรรหาเรกูเล เตอร์คนใหม่ยังอยู่ระหว่างการสรรหา โดยยังไม่มีสามารถตอบได้ว่ากระบวนการ จะแล้วเสร็จภายในเมื่อใด และจะต้องใช้วิธีการใดในการสรรหา

สำหรับการแต่งตั้งให้นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ เป็นการพิจารณาร่วมกันในรัฐบาลที่เห็นว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการในทุกๆ หน่วยงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงานและคลัง รวมถึงการบริหารจัดการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข่าวอื่นๆ