ก.ท่องเที่ยวเคาะวงเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเหตุเรือล่ม63.96ล้านบาท

  • วันที่ 09 ก.ค. 2561 เวลา 16:15 น.

ก.ท่องเที่ยวเคาะวงเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเหตุเรือล่ม63.96ล้านบาท

ก.ท่องเที่ยวเคาะวงเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 63.96 ล้านบาท ดูแลกรณีนักท่องเที่ยวจีนเรือล่มภูเก็ต หวังเร่งกู้ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย เผยเริ่มมีทัวร์จีนยกเลิกเดินทางเข้าไทยแล้ว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีประสบอุบัติเหตุเรือล่มที่ จ.ภูเก็ต เป็นวงเงินรวม 63.96 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้ทางเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดูแลแก้ปัญหา และเป็นการกู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตรายละ 1 ล้านบาท จำนวน 56 ราย รวม 56 ล้านบาท 2.เงินช่วยเหลือเยียวยากรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลรายละไม่เกิน 5 แสนบาท จำนวน 10 ราย รวม 5 ล้านบาท 3.เงินช่วยเหลือกรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจรายละ 2 หมื่นบาท จำนวน 74 ราย รวม 1.48 ล้านบาท และ4.เงินช่วยเหลือเยียวยากรณีการเดินทางหยุดชะงักรายละ 2 หมื่นบาท จำนวน 74 ราย รวม 1.48 ล้านบาท

“การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เพื่อแสดงว่า ไทยไม่ได้ละเลย เพราะนักท่องเที่ยวจากจีนยังเป็นตลาดสำคัญของไทย โดยคาดว่าปีนี้น่าจะมีถึง 11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทย 10 ล้านคน ส่วนเรื่องของการตรวจสอบว่าเป็นบริษัทนอมินีหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่ข้อมูลจากนายทะเบียนพบว่าทั้ง 2 บริษัทนี้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ ดังนั้นในหลักการจึงต้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาก่อนตามหลักมนุษยธรรม เพราะเขาไม่ได้ผิดอะไร ”นายพงษ์ภาณุ กล่าว

อย่างไรก็ดี สถานะทางการเงินของกองทุนบริหารกองทุนช่วยเหลือเยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม พบว่า ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561 มีอยู่ที่ 165.26 ล้านบาท (ยังไม่หักยอดเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้) โดยในปี 2561 มีการตั้งงบประมาณใช้เงินไว้ที่ 78 ล้านบาท และล่าสุดมีการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 74.98 ล้านบาท ทำให้ปีนี้เหลือวงเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากกองทุนดังกล่าวอีกเพียง 11.02 ล้านบาท

ด้านนายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้กว่า 200 คนไปประจำจุดต่างๆ ทั้ง สนามบินและวัด ภาคเอกชนสมาคมโรงแรมภูเก็ตก็ช่วยเหลือด้านห้องพักและรถรับส่ง รวมทั้งร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยมหิดลและหอการค้าไทยในการตั้งกลุ่ม WeChat เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว

“ยอมรับว่าขณะนี้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยลดลงมาบ้างในระยะเร่งด่วนจึงจำเป็นต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เร็วที่สุดก่อน แม้ว่านักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ 90% จะเป็นนักท่องเที่ยวแบบเดินทางเที่ยวเอง (เอฟไอที) ส่วนเรื่องการตรวจสอบนอมินีและกฎระเบียบด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเสื้อชูชีพบนเรือโดยสารท่องเที่ยวค่อยดำเนินการในระยะต่อไป”นายสันติ กล่าว

อย่างไรก็ดี พบว่า ขณะนี้มี 3 บริษัททัวร์ที่แจ้งขอยกเลิกที่พักและการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยช่วงเดือนนี้ออกไปก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นบริษัทเดียวกับบริษัททัวร์ที่ส่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุเข้ามา โดยเชื่อว่าจะเป็นการช็อคของนักท่องเที่ยวระยะสั้น หากไทยสามารถเร่งแก้สถานการณ์ได้เร็ว ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยก็จะกลับมา

ข่าวอื่นๆ