บี้รัฐยุบกองทุนน้ำมัน ปรับโครงสร้างราคาขายปลีก

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 12:10 น.

บี้รัฐยุบกองทุนน้ำมัน ปรับโครงสร้างราคาขายปลีก

ภาคประชาชนยื่นข้อเสนอพลังงานยุบกองทุนน้ำมัน ปรับโครงสร้างราคาขายปลีก ขีดเส้น 30 วันรอคำตอบ

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และตัวแทนคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) เปิดเผยภายหลังเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานว่า ได้ยื่นข้อเสนอ 8 ข้อ ขอให้พิจารณาประเด็นต่างๆ ในระยะเวลา 30 วัน หากไม่มีความคืบหน้าจะเคลื่อนไหวต่อไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างราคาพลังงานที่มีความเป็นธรรมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ต้องการให้ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพราะเงินที่เก็บได้ไปใช้ปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ การยกเลิกการคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ขอให้ปรับราคาเอทานอลให้ใกล้เคียงกับราคาผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลก เป็นต้น

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีผลต่อราคาน้ำมัน โดยดีเซลเก็บเงินเข้าเพียง 1 สตางค์/ลิตร กลุ่มเบนซินมี 5 ชนิดน้ำมัน กระทรวงพยายามจะปรับอัตราให้เป็นศูนย์เพื่อให้กองทุนไม่มีอิทธิพลต่อกลไกราคา ยกเว้นสร้างส่วนต่างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ดังนั้นภาพรวมกองทุนมีประโยชน์ มีกลไกที่ใช้มานานที่จะช่วยป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันของไทยได้

ข่าวอื่นๆ