พาณิชย์ประเมินผลหารือทรัมป์-คิมส่งผลดีต่อการค้าโลก

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13:23 น.

พาณิชย์ประเมินผลหารือทรัมป์-คิมส่งผลดีต่อการค้าโลก

"พาณิชย์" ประเมินผลหารือ "ทรัมป์-คิม"ส่งผลดีต่อการค้าโลก แนะผู้ประกอบการไทยดันสินค้าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เจาะตลาดเกาหลีเหนือ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ผลการประชุมระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และนาย คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ที่มีขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีการการลงนามในเอกสารที่ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่า จะนำไปสู่กลไกรักษาสันติภาพที่ยั่งยืนบนคาบสมุทรเกาหลี ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการค้าโลก เพราะช่วยลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งเป็นจุดเปราะบางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกมาตั้งแต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐลงไปได้ระดับหนึ่ง

“การที่สองประเทศมีข้อตกลงระหว่างกันจะทำให้การค้าโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ตลอดจนตลาดเงิน ตลาดทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งส่งผลดีต่อการส่งออกขอไทยในระยะยาว”น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันการค้าโดยตรงระหว่างไทยและเกาหลีเหนือมีมูลค่าน้อยมากที่ 2.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 (ข้อมูลจากกรมศุลกากร) คิดเป็นสัดส่วน 0.0005% ของมูลค่าการค้ารวมของไทย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไทยปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติที่ห้ามค้าขายสินค้าบางประเภทกับเกาหลีเหนือ เช่น ถ่านหิน และน้ำมัน แต่หากเกาหลีเหนือมีการฟื้นฟูการค้ากับต่างประเทศ จะเป็นโอกาสให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าศักยภาพของไทยที่ตลาดเกาหลีเหนือมีความต้องการ เช่น สินค้ากลุ่มอาหาร อาทิ ผลไม้แปรรูป และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยสี่อื่นๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในบ้าน กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าที่ใช้ในภาคการผลิตและภาคก่อสร้าง เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล เป็นต้น

นอกจากนี้ การค้าขายกับเกาหลีเหนือโดยตรงที่น่าจะขยายตัวได้แล้ว การค้าขายสินค้ากับจีนที่เป็นสินค้าขั้นกลาง (intermediate) น่าจะเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา สหรัฐมีการห้ามค้าขายกับเกาหลีเหนือผ่านประเทศที่สามอยู่บางส่วน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับเกาหลีเหนือ เพราะต้องการติดตามดูว่า เกาหลีเหนือจะปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ ดังนั้นผู้ประกอบการและผู้ส่งออก-นำเข้าของไทย จึงยังควรติดตามสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง แต่ในภาพรวมมองว่าเป็นผลดีกับการค้าระหว่างประเทศโดยรวม และต่อการค้าไทยอย่างแน่นอน

สำหรับปี 2560 เกาหลีเหนือมีมูลค้าการค้าระหว่างประเทศ 5,378 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม สินแร่และเชื้อเพลิง อาหารทะเล เหล็กและเหล็กกล้า ผักและผลไม้ ขณะที่สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ ผ้าผืนและสิ่งทอ โดยจีนถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับ 1 ของเกาหลีเหนือ มีมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน 5,005 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวอื่นๆ