ดีเดย์เริ่มยางราคาเดียวก.ค.นี้

  • วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 08:32 น.

ดีเดย์เริ่มยางราคาเดียวก.ค.นี้

กยท.เดินหน้าเคาะราคายาง ตลาดกลางราคาเดียว ลดความเหลื่อมล้ำ คาดเกษตรกรขายยางได้เพิ่มขึ้น

นายเยี่ยม  ถาวโรฤทธิ์  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เตรียมกำหนดราคาตลาดกลางยางพาราเป็นราคาเดียวทั่วประเทศทั้ง 6 ตลาดกลางของ กยท. เพื่อเป็นราคาฐานสำหรับรับซื้อยางจากเกษตรกรในทุกประเภท  ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้ประมาณต้นเดือน ก.ค. โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นตลาดเดียว เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็นการรับซื้อตามที่ตลาดกลางยางพาราแต่ละแห่งเป็นตัวกำหนด

ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวจะเป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านราคาของแต่ละตลาด  และจะเร่งพัฒนาโรงงานยางแท่งของ กยท.ทั้ง 4 แห่ง ให้สามารถกลับมาทำธุรกิจตอบสนองตลาดได้ โดยจะเริ่มลงไปดำเนินการจัดการความพร้อมของโรงงานต่อไป

"เมื่อตลาดกลางเป็นราคาเดียว  เช่น ราคาน้ำยางดิบตลาดหาดใหญ่ราคาเท่าไร ที่ตลาดกลางในภาคตะวันออก ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ต้องราคาเท่ากันซึ่งคาดว่าจะสามารถจูงใจให้เกษตรกรมาขายยางที่ตลาดกลางเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรจะขายกับกลุ่มพ่อค้าเร่ ทำให้โดนกดราคารับซื้อ" นายเยี่ยม กล่าว

ด้านความคืบหน้าในการจดทะเบียนตั้งบริษัทร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ เพื่อทำธุรกิจซื้อขายยางนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อทำรายละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งจะพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป เนื่องจาก กยท.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นนโยบายหรือแผนงานจำเป็นต้องเสนอให้ สคร.อนุมัติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคา กลางยางพารา ภายหลังที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงนาม  โดยคาดว่าจะให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมกับตัวแทนของแต่ละภาคส่วน ทั้งราชการ กยท. เอกชน และเกษตรกร   เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่กำหนดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและราคาที่เกษตรกรควรขายได้

ข่าวอื่นๆ