ผู้ประกอบการชงเคาะค่าโดยสาร รถเมล์แอร์20บ.

  • วันที่ 05 มิ.ย. 2561 เวลา 07:13 น.

ผู้ประกอบการชงเคาะค่าโดยสาร รถเมล์แอร์20บ.

นางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) ขสมก. เปิดเผยว่า ขณะ นี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่ง สาธารณะ ซึ่งภาคเอกชนต้องการปรับราคาให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาเก็บราคาต่ำจนทำให้มีหนี้สินสะสมจำนวนมาก

เอกชนเสนอปรับขึ้นค่าโดยสารสะท้อนต้นทุน ชี้รถเมล์ควรเริ่มต้นที่ 20 บาท ขณะที่นครชัยแอร์ อ้อนรัฐอุ้มภาษีเงินได้

สำหรับราคาใหม่ที่เหมาะสมนั้น รถโดยสารปรับอากาศจะอยู่ที่ 20 บาทตลอดสาย พร้อมกับขายตั๋ววันราคา 40 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยวในการเดินทาง จากปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่ 13 บาท ขณะที่หนี้สิน สะสมที่ติดค้างกับ ขสมก.จำนวน 800 ล้านบาทนั้น ทางสมาคมยืนยันว่าหนี้ก้อนที่เกิดในปี 2548-2550 จำนวน 400-500 ล้านบาท ในช่วงที่ดีเซลลอยตัวราคาส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนสูง แต่กระทรวงคมนาคมไม่ให้ปรับค่าโดยสาร จึงถือว่าหนี้ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากเจตนา ทำให้เอกชนไม่สามารถชำระได้ ส่วนหนี้ส่วนที่เหลือ ทางสมาคมพอรับได้บางส่วน โดยต้องมาเจรจาร่วมกันระหว่าง ขสมก.อีกครั้ง

ด้าน นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) บขส. กล่าวว่า ได้เรียกร้องให้ปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร 10 สตางค์/กิโลเมตร และผ่อนผันการ เก็บค่าเที่ยววิ่ง (ค่าขา) โดยขอให้คิดตามจริง อย่างไรก็ตามขณะนี้ บขส.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยเสนอรับซื้อ รถบัสเก่าที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนนับพันคันไปดูแลเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการรถร่วม บขส.

นางเครือวัลย์  วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์  กล่าวว่า หากไม่สามารถปรับขึ้นค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการได้ รัฐบาลต้องมีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้ โดยเริ่มจากการยกเว้นภาษีเงินได้ของ ผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจนภาษีอื่นๆ อย่างภาษีค่าน้ำมัน ภาษียานพาหนะ ภาษีท้องถิ่น รวมถึงภาษีป้าย เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ภาครัฐสามารถสนับสนุนได้เพื่อให้ ผู้ประกอบการมีเงินทุนไปพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ประชาชน

ข่าวอื่นๆ