ขนส่งเคาะขึ้นค่าโดยสารใน2เดือน

  • วันที่ 04 มิ.ย. 2561 เวลา 08:05 น.

ขนส่งเคาะขึ้นค่าโดยสารใน2เดือน

ขนส่งทางบกเคาะขึ้นค่าโดยสาร 2 เดือน พร้อมเสนอแนวทางช่วยเหลือประชาชน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ผลการศึกษาปรับโครงสร้างราคาค่าโดยสารใหม่นั้นจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยการปรับค่าโดยสารในครั้งนี้นั้นทางกระทรวงคมนาคมจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ให้ส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันมากนัก

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างราคาค่าโดยสารสาธารณะนั้น ขณะนี้ดำเนินการไปได้มากแล้ว คาดว่าจะสรุปรายละเอียดเสนอต่อกรมการขนส่งทางบกได้ภายเดือน ก.ค.นี้ ก่อนประกาศใช้โครงสร้างค่าโดยสารใหม่ภายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นการศึกษาพบว่าหากรัฐบาลต้องการเพิ่มคุณภาพรถโดยสารสาธารณะจำเป็นที่จะต้องเพิ่มค่าโดยสารให้กับผู้ประกอบการด้วย ซึ่งการพิจารณาต้นทุนค่าโดยสาร น้ำมันไม่ใช่ปัจจัยเดียว ยังมีเรื่องค่าแรง ค่าซ่อมบำรุงต่างๆ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนนั้น ในต่างประเทศจะมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่ลดราคาค่าโดยสารสำหรับผู้สูงอายุที่ 50% ลดค่าโดยสารสำหรับนักศึกษาที่ 25% หรือการออกตั๋วโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อจูงใจให้มาใช้บริการ ซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้ต้องนำมาพิจารณาเพื่อปรับใช้ในไทยด้วย

ข่าวอื่นๆ