พลังงานห้ามประกาศลดราคาหน้าปั๊มล่วงหน้าหวังดันการค้าเสรี

  • วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 06:05 น.

พลังงานห้ามประกาศลดราคาหน้าปั๊มล่วงหน้าหวังดันการค้าเสรี

สนพ.ขอผู้ค้าน้ำมันทุกรายยกเลิกแจ้งปรับราคาขายปลีกล่วงหน้า หวังสร้างความโปร่งใส และมีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น"รสนา"อัดปิดกั้นสิทธิประชาชน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ค้าน้ำมันหารือถึงสภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจขายปลีกน้ำมัน โดยจะขอความร่วมมือห้ามแจ้งข่าวการปรับเพิ่มหรือลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า หรือกรณีผู้ค้าน้ำมันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปปรับราคาในอัตราที่เท่ากันในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ เพราะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายการส่งเสริมการแข่งขัน และไม่ตรงเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 จึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามตรวจสอบเพื่อให้กลไกธุรกิจการค้าน้ำมันมีการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมมากที่สุด

“ธุรกิจน้ำมันในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านราคาน้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญแข่งขันธุรกิจบริการเสริมในปั๊ม เช่น คอมมูนิตี้มอลล์ ดังนั้นหากเปิดให้มีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น ผู้ใช้น้ำมันจะได้ประโยชน์มากกว่า และมีอิสระในการเลือกเติมน้ำมัน” นายทวารัฐ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้สั่งให้ สนพ.หารือกับ ผู้ค้าน้ำมัน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาให้เสร็จก่อนจึงจะประกาศให้สาธารณชนทราบ เนื่องจากการประกาศราคาล่วงหน้าอาจชี้นำตลาด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคา ไปในทิศทางเดียวกัน และไม่เกิดการแข่งขันกันลดราคาหน้าปั๊ม

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามไปยังผู้ค้าน้ำมัน อาทิ บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันแบรนด์พีที ต่างได้ปฏิเสธจะให้ความเห็นต่อนโยบายดังกล่าว

ด้าน น.ส.รสนา โตสิตระกูล นักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน อดีต สว.กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นโยบายที่กระทรวงพลังงานจะออกมาไม่ได้ช่วยให้ตลาดแข่งขันเสรี หากจะให้เสรีต้องตัดกองทุนน้ำมันทิ้งไป แล้วอ้างอิงราคาน้ำมันในตลาดโลกเหมือนมาเลเซียที่ประกาศราคาน้ำมันที่แท้จริงทุกวันโดยอ้างราคาตลาดโลก แต่วิธีการนี้ถือเป็นการปิดกั้นสิทธิประชาชนที่พอจะมีทางเลือกในการเติมน้ำมันจากการประกาศราคาล่วงหน้า

นางอุษา ผ่องลักษณา รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมของไตรมาสแรกปี 2561 (ม.ค.-มี.ค. 2561) ทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น โดยเบนซินใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 30.8 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน 4.7% น้ำมันดีเซลอยู่ที่ 67 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 3.9% โดยเฉพาะการใช้น้ำมันดีเซลในเดือน มี.ค. หน้าปั๊มมียอดใช้อยู่ที่ 68.914 ล้านลิตร/ วัน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด เนื่องจากจำนวนรถยนต์เพิ่มมากขึ้นและเศรษฐกิจมีการขยายตัว

ข่าวอื่นๆ