ลดสัดส่วนตั้ง"ทหาร"เป็นกรรมการคุมรัฐวิสาหกิจ

  • วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 06:59 น.

ลดสัดส่วนตั้ง"ทหาร"เป็นกรรมการคุมรัฐวิสาหกิจ

คลังแจงทหารเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจลดลง หลังปรับเกณฑ์การแต่งตั้งต้องเป็นไปตาม Skill Matrix

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า การแต่งตั้งทหารเข้ามาเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามหลัก Skill Matrix คือ ต้องเป็นกรรมการที่มีความสามารถตรงกับความสามารถที่รัฐวิสาหกิจต้องการจริงๆ ซึ่งได้เริ่มมีการใช้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แล้ว

ทั้งนี้ การแต่งตามกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม Skill Matrix ได้เริ่มทยอยไปในรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีกรรมการหมดวาระและต้องสรรหาใหม่ ซึ่งจะทำให้การบริหารนโยบายของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ ลบข้อครหาว่ารัฐบาลส่งทหารหรือคนใกล้ชิดเข้าไปคุม โดยจะช่วยปฏิรูปรัฐวิสาหกิจมีความโปร่งใส และมีการเลือกคนที่เหมาะสมกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ส่วนบอร์ดรัฐวิสาหกิจชุดเก่าจะมีเขียนไว้ในบทเฉพาะกาลว่าจะให้สรรหาชุดใหม่เข้าไปแทนภายในระยะเวลาเท่าไร

“ความจริงเราไม่ขัดว่าจะเป็นทหารหรืออาชีพใด เพียงแต่ต้องดูว่า เขามี Skill Matrix (ทักษะความชำนาญ) เหมาะกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ หรือไม่ อย่างเช่นบริษัท อู่กรุงเทพ ที่ทำเรื่องต่อและซ่อมแซมเรือ ทหารเรือก็อาจจะมีความเหมาะสม เราดูตรงนี้มากกว่า ไม่ได้ห้ามว่าอาชีพใดไม่ให้เป็น” นายเอกนิติ กล่าว

นายเอกนิติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีทั้งในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. และในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตาม Skill Matrix ซึ่งทำให้การตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจไม่สามารถตั้งใครก็ได้ ต้องตั้งตามความสามารถและชำนาญการจริง ซึ่งเรื่องนี้จะบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้วย

สำหรับรัฐวิสาหกิจในขณะนี้มีทั้งหมด 56 แห่ง จาก 15 กระทรวง มีสินทรัพย์รวมกัน 14 ล้านล้านบาท สร้างรายได้ต่อปีถึง 4.3 ล้านล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิ 1.9 แสนล้านบาท

จากการสำรวจรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเกือบทั้งหมดยังมีทหารนั่งเป็นกรรมการอิสระอยู่ แต่ลดจำนวนลง อาทิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) มีทหารนั่งเป็นกรรมการในขณะนี้ 4 คน บริษัท ปตท. มีทหารเป็นกรรมการ 2 คน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม มีทหารเป็นกรรมการ 1 คน บริษัท การบินไทย มีทหารเป็นกรรมการ 3 คน การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีทหารเป็นกรรมการ 2 คน

ข่าวอื่นๆ