ตรุษจีนดันท่องเที่ยว กพ. โตพุ่ง 19%

  • วันที่ 21 มี.ค. 2561 เวลา 11:38 น.

ตรุษจีนดันท่องเที่ยว กพ. โตพุ่ง 19%

ปลัดท่องเที่ยว เผย ช่วงตรุษจีน ดันการท่องเที่ยวเดือน กพ. โตพุ่ง 19 % จีนมากที่สุด

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 3,566,898 คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากคุยภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด 2,342,593 คนรองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาเอเชียใต้โอชิเนียตะวันออกกลางและแอฟริกาตามลำดับ

ทั้งนี้เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวขยายตัว 19.33% ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกปุ๋ยภาคโดยเฉพาะปุ๋ยพระเอเชียใต้ที่ขยายตัว 26.88% จากนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาล. จีนเป็นจำนวนมากโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจำนวน 1,200,479 คนขยายตัว 51%

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรกประกอบด้วยจีน มาเลเซีย รัสเซียเกาหลี ญี่ปุ่น ลาว ฝรั่งเศส อินเดีย เยอรมันนีและสหรัฐฯตามลำดับ

ในส่วนการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ก่อให้เกิดรายได้ 195,262.94 ล้านบาทขยายตัว 23.78% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกประกอบด้วยจีน รัสเซีย ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เกาหลี ญี่ปุ่น และอินเดียตามลำดับ

ทั้งนี้ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว 7,111,426 คนขยายตัว 14.96% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและสร้างรายได้รวม 384,153.54 ล้านบาทขยายตัว 17.47% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศในเดือนมกราคม 2561 มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 12.48 ล้านคน-ครั้งขยายตัว 4.79% จากปีที่ผ่านมาและการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวของคนไทยอยู่ที่ 91,445.73 ล้านบาทขยายตัว 9.04% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ