ก.วิทย์ฯลุยสร้าง "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" 4หมื่นราย

  • วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 22:10 น.

ก.วิทย์ฯลุยสร้าง "สมาร์ทฟาร์มเมอร์" 4หมื่นราย

กระทรวงวิทย์ ดันแผน สร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 4 หมื่นราย เร่งสร้างนวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ พร้อมเดินหน้าสร้าง หมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา 89 แห่งทั่วประเทศ

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบิ๊กร็อก (Big Rock) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และประธานคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะกรรมการในแต่ละชุดได้รายงานความคืบหน้าการผลักดันโครงการ ทั้งวิทย์สร้างรายได้ จะมีโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกร 4 หมื่นรายและกลุ่มเกษตรกร 2,000 กลุ่ม ให้ก้าวเข้าสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรอัจฉริยะ

ขณะเดียวกัน จะจัดทำโครงการ ยกระดับโอทอป ใน 10 จังหวัดยากจน 2,000 กลุ่ม และจะเริ่มนำร่องโครงการในจ.น่าน และมีการลงพื้นที่ในเดือน เม.ย.2561 นี้ ส่วนวิทย์สร้างพื้นฐาน ที่มีการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับชุมชน และจะจัดโครงการชุมชนวิทย์ จัดตั้งหมู่บ้านวิทย์ฯ…แนวคิดศาสตร์พระราชา 89 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้จะมีการเปิดรับสร้างอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ จำนวนหนึ่งหมื่นคน นักวิทยาศาสตร์ชุมชน จำนวน 1.50 แสนคน และอาจใช้นักเรียนทุนของกระทรวงวิทย์ฯ เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน วางระบบบริหารจัดการน้ำผ่านกองทุนหมู่บ้านและมูลนิธิอุทกพัฒน์ 800 แห่ง เพราะ2 หน่วยงาน เป็นกลไกที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน

ด้าน แผนวิทย์สร้างคน จะเดินหน้าการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 4 ภูมิภาค คือที่ จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และกรุงเทพฯ รวมถึงการจัดทำโครงการเพิ่มผู้เรียนในห้องวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เป็นต้น สำหรับ วิทย์เสริมแกร่ง จะเร่งรัดจัดตั้งโครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ที่ จ.เชียงใหม่ และจะมีการเข้าไปดูพื้นที่ในเดือน พ.ค.2561 นี้

“ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุดรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในทุก 1 เดือน  ซึ่งแต่ละเดือนจะต้องระบุผลผลิตของงานได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญจะเน้นที่การบริหารเครื่องมือ โดยทุกโครงการต้องระบุเครื่องมือที่จะนำไปใช้ ซึ่งคือองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ ตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมใช้และถ่ายทอด เพื่อนำไปแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนได้อย่างตรงจุด  รวมถึงต้องมีการประสานความร่วมมือไปในทุกภาคส่วน”นายวีระพงษ์ กล่าว

สำหรับการดำเนินโครงการ บิ๊กร็อก (Big Rock) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน 3,200 ล้านบาท ที่จะดำเนินงานโครงการรวม 14 โครงการในปี 2561 ภายใต้ คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการวิทย์สร้างคน คณะอนุกรรมการวิทย์แก้จนและยกระดับภูมิภาค และคณะอนุกรรมการวิทย์เสริมแกร่ง

ข่าวอื่นๆ