"กบง."คงราคาขายปลีกแอลพีจี

  • วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 17:39 น.

"กบง."คงราคาขายปลีกแอลพีจี

กบง.ปรับลดเงินชดเชยราคาแอลพีจี 63.30 สตางค์ต่อกิโลกรัม  ไม่กระทบขายปลีก  คงราคา19.82 บาทต่อกิโลกรัม

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า จากสถานการณ์ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ตลาดโลก ในช่วง 5-9 มี.ค.2561 ลดลงมาอยู่ที่ 448.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 16 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และอัตราแลกเปลี่ยนได้แข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.0325 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ 31.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ที่ประชุม กบง. ได้มีมติให้ปรับลดอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลง 63.30  สตางค์ต่อกิโลกรัม จากเดิมที่กองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 3.37บาทต่อกิโลกรัม เป็นการชดเชย 2.74 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2561

ทั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกก๊าซ แอลพีจี และราคาขายปลีกยังคงเดิมอยู่ที่ 19.82 บาทต่อกิโลกรัม และผลจากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายสุทธิลดลงจาก 790 ล้านบาทต่อเดือน คงเหลือจ่ายสุทธิประมาณ 693 ล้านบาทต่อเดือน

ข่าวอื่นๆ