ส่งข้าวจีทูจีจีนแสนตัน

  • วันที่ 08 มี.ค. 2561 เวลา 07:10 น.

ส่งข้าวจีทูจีจีนแสนตัน

จีนเคาะซื้อจีทูจีข้าวไทยปริมาณ 1 แสนตัน สัญญาที่ 5 เร่งเจรจาอีก 5 แสนตัน ส่วนฟิลิปปินส์เปิดนำเข้าข้าวจีทูพีอีก 2.5 แสนตัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยสามารถตกลงราคาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับบริษัท คอฟโก ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน ในส่วนของข้าวแสนตันสัญญาที่ 5 จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ที่ไทยและจีนได้ตกลงกันไว้ภายในรัฐบาลชุดนี้ โดยกำหนดส่งมอบในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2561 หลังจากนี้ไทยจะเร่งเจรจากับจีนให้รับมอบข้าวในส่วนที่เหลืออีก 5 แสนตัน จนครบ 1 ล้านตันตามสัญญาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

สำหรับสถานการณ์ตลาดข้าวขณะนี้ พบว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยหน่วยงานนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ (เอ็นเอฟเอ) ได้ประกาศว่าจะนำเข้าข้าวปริมาณ 2.5 แสนตัน โดยการเปิดประมูลแบบจีทูพี (รัฐต่อเอกชน) และจะนำเข้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561 โดยคาดว่าจะประกาศเปิดประมูลอย่างเป็นทางการภายในเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะดีต่อสถานการณ์ข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2561 ของไทย เพราะจะมีตลาดมารองรับผลผลิตข้าว และจะช่วยให้ราคาข้าวขาวที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตันข้าวเปลือก

ขณะที่การระบายข้าวสารสต๊อกรัฐบาลที่เหลืออยู่อีก 2 ล้านตันนั้น มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 ที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาด และราคาที่เกษตรกรชาวนาจะได้รับ เนื่องจากข้าวคงเหลือในสต๊อกของรัฐที่รอการระบายขณะนี้ เกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่จะระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม ไม่ใช่ข้าวสำหรับการบริโภค ขอให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการค้าข้าวไม่ต้องวิตกกังวล

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 21 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรุกแนวทางเปิดตลาดการค้าสินค้าร่วมกัน ผลักดันสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ไก่ กุ้ง น้ำตาลและสินค้าแปรรูป ให้ขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมากขึ้น โดยลด/ยกเลิกภาษีนำเข้าที่เป็นอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

ข่าวอื่นๆ