สั่งสำรวจความต้องแรงงานในพื้นที่อีอีซี

  • วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 18:28 น.

สั่งสำรวจความต้องแรงงานในพื้นที่อีอีซี

ปลัด.แรงงาน สั่งอาสาสมัครแรงงานสำรวจความต้องการลูกจ้างในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.  นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสนองตอบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน จึงสั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ อีอีซี คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ใช้อาสาสมัครแรงงาน เป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานแบบประชารัฐ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนไทยประจำปี 2561 

นางเพชรรัตน์ กล่าวว่า โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการปี 2561 จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการใช้แรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ และประเทศที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต พัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หางานในคนไทยทำ รวมถึงบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งนี้การดำเนินการจะทำถึงวันที่ 16 มี.ค.2561 

ข่าวอื่นๆ