posttoday

กรมเจ้าท่าผุดท่าเรือสำราญ4พันล้านที่เกาะสมุยดึงนักท่องเที่ยว

22 มกราคม 2561

กรมเจ้าท่าผุดโปรเจ็กส์ท่าเรือสำราญ 4 พันล้านบาทรับนักท่องเที่ยวตลาดบน เล็งดึงเอกชนร่วมทุนหลังชาวบ้านไม่คัดค้าน

กรมเจ้าท่าผุดโปรเจ็กส์ท่าเรือสำราญ 4 พันล้านบาทรับนักท่องเที่ยวตลาดบน เล็งดึงเอกชนร่วมทุนหลังชาวบ้านไม่คัดค้าน

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่ากรมเจ้าท่าเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือสำราญ หรือ เรือครุยส์ วงเงินลงทุน 4 พันล้านบาท บริเวณเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวให้กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของการท่องเที่ยวทางน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เนื่องจากเรือนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญเป็นกลุ่มตลาดบนที่มีกำลังซื้อจำนวนมากอีกทั้งยังมีศักยภาพเชิงปริมาณเมื่อดูจากความจุของเรือครุยส์ซึ่งอยู่ที่ 600-3,000 คน ประกอบกับพื้นที่เกาะสมุยเหมาะสมกับเป็นจุดพักเส้นทางเดินเรือฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีลูกค้าเรือสำราญจากประเทศสิงคโปร์เดินทางจำนวนมากในแต่ละปี โดยขั้นตอนหลังจากนี้จท.จะส่งรายละเอียดโครงการดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป

นายณัฐกล่าวต่อว่าสำหรับการเลือกพื้นที่แหลมหินคม บนเกาะสมุยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญ (Cruise Terminal) นั้นเนื่องจากมีร่องน้ำลึกที่เหมาะสมอีกทั้งยังมีแนวกันลมและแนวกันคลื่นขนาดใหญ่ทำให้สามารถนำเรือเข้าจอดได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับปัจจุบันมีเรือสำราญเดินทางเข้ามาในเกาะสมุยมากกว่า 100 ลำต่อปีแต่ไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกต้องต่อเรือเล็กมาขึ้นบนฝั่ง

ส่วนด้านรูปแบบการลงทุนนั้นจท.เห็นว่าควรเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนบริเวณ โดยจท.จะดำเนินการเวนคืนพื้นที่ให้ เพื่อก่อสร้างท่าเรือ อาคารผู้โดยสาร โรงแรม ย่านการค้าและร้านอาหารเป็นต้น

อย่างไรก็ตามจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนักลงทุนนั้นพบว่าประชาชนในพื้นที่เกือบ 100% เห็นด้วยในการพัฒนาท่าเรือครุยส์บนเกาะสมุยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ด้านนักลงทุนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรใช้แนวทางแบบร่วมทุนรัฐ-เอกชน โดยให้เอกชนเป็นคนบริหารและแบ่งรายได้คืนกับรัฐบาล