logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เตรียมประกาศคุมค่าน้ำ-ไฟหอพักพ.ค.61 ฝ่าฝืนโทษหนักปรับ1แสน

28 ธันวาคม 2560

สคบ.เตรียมอออกประกาศคุมค่าน้ำ ไฟหอพัก บังคับใช้เดือน พ.ค. 2561 เอาผิดหนักฝ่าฝืนปรับ 1 แสน/สัญญา

สคบ.เตรียมอออกประกาศคุมค่าน้ำ ไฟหอพัก บังคับใช้เดือน พ.ค. 2561  เอาผิดหนักฝ่าฝืนปรับ 1 แสน/สัญญา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าถูกผู้ประกอบการหอพักเก็บค่าน้ำค่าไฟแพง

ทั้งนี้ ปัญหานี้ต้องได้รับการดูแลให้เกิดความยุติธรรมในการใช้บริการเช่าหอพัก เพราะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษา คนทำงาน และครอบครัวทั่วไป โดยรายละเอียดมาตรการจะให้ความสำคัญในการกำหนดราคาค่าน้ำค่าไฟฟ้า และเงื่อนไขการเก็บค่าประกันและค่าเช่าล่วงหน้า การจัดทำหลักฐานการตรวจสภาพห้องเช่า โดยใช้ข้อมูลจากปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามายัง สคบ. แล้วจะกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวลงไปในสัญญาอย่างชัดเจน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาดังกล่าว

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ จะกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า เช่น เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า กำหนดระยะเวลาในการเช่า ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่ให้เช่า อัตราค่าบริการต่างๆ ทั้งค่าน้ำประปา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ รวมถึงวิธีการชำระค่าบริการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไงการเรียกเก็บค่าเช่า และบริการต่างๆ ให้ชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิด มีโทษคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ในประกาศจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการหอพักต้องดำเนินการ เช่น เรื่องมิเตอร์ค่าน้ำ ค่าไฟ ต้องเก็บไม่สูงไปกว่าอัตราที่การไฟฟ้าฯ หรือการประปาฯ จัดเก็บไม่เกิน 20% ห้ามเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายเกิน 50% ของอัตราค่าเช่า และห้ามเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญาเช่าจากผู้เช่ารายเดิมด้วย  หรือการเก็บเงินประกันต้องไม่เกิน 1 เดือน รายละเอียดคณะกรรมการทำการศึกษามาพอสมควรแล้วจะได้ออกประกาศเร็วๆ นี้” รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า จะออกประกาศได้ในเดือน ก.พ. 2561 และมีผลหลังจากนั้น 90 วัน หรือประมาณเดือน พ.ค. โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องยกเลิกสัญญาฉบับเก่าที่เคยทำไว้กับผู้เช่าทั้งหมด แล้วมาให้ผู้เช่ามาทำสัญญาใหม่ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ที่ประกาศไว้ในกฎหมาย