เตรียมจัดสินเชื่อเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยเกษตรกรน้ำท่วมใต้

  • วันที่ 06 ธ.ค. 2560 เวลา 20:00 น.

เตรียมจัดสินเชื่อเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยเกษตรกรน้ำท่วมใต้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมจัดสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย ช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมใต้

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ขณะนี้ที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 25พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี นั้น เกิดน้ำท่วมสูง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกรม ได้พิจารณาถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยดังกล่าว   โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์    ที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ไม่สามารถชำระหนี้คืนสหกรณ์ได้ จะได้รับการพักชำระหนี้โดยจะเสนอรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนสมาชิก 3%  ไม่เกิน  6เดือน  ส่วนการบรรเทาหนี้สินของสหกรณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และเป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หากได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  ขาดรายได้ส่งชำระหนี้ คืนกองทุนฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะพิจารณาขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็นเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ยังมีมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรวงเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 50 ล้านบาท ให้แต่ละสหกรณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยกู้ยืม เพื่อนำไปให้สมาชิกกู้ยืมต่อเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด และจัดทำโครงการเพื่อฝึกอบรมซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์อื่นๆ และโครงการสร้างอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดหาอาชีพสร้างรายได้เสริมในระยะสั้น บรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างรอให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้  ณ  5 ธ.ค. 60  สหกรณ์จังหวัดในภาคใต้  ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย เบื้องต้น มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย  22 อำเภอ มีสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อน  8,428 ครัวเรือน จังหวัดตรัง 8อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ 860 ครัวเรือน จังหวัดสงขลา 16 อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ 17,459 ครัวเรือน จังหวัดพัทลุง 11 อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ 8,372 ครัวเรือน จังหวัดปัตตานี 12 อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ 3,028 ครัวเรือน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ 5,060 ครัวเรือน จังหวัดนราธิวาส 13 อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ 4,141 ครัวเรือน  สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 94 ราย จังหวัดยะลา 8 อำเภอ สมาชิกได้ความเดือดร้อน 700 ครัวเรือน ขณะที่จังหวัดสตูล 3 อำเภอ สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปกรีดยางได้

ข่าวอื่นๆ