ส.ผู้เลี้ยงสุกรค้านนำเข้าหมูจากสหรัฐ

  • วันที่ 29 ก.ย. 2560 เวลา 17:57 น.

ส.ผู้เลี้ยงสุกรค้านนำเข้าหมูจากสหรัฐ

ส.ผู้เลี้ยงสุกรค้านนำเข้าหมูและเครื่องใน ชี้ทบอุตสาหกรรมทั้งการเลี้ยงหมูและอาหารสัตว์รวม 1 ล้านล้านบาท เตรียมฟ้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว

น.สพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี เปิดเผยในงานเสวนาการเกษตรประจำปี 2560 หัวข้อ “อนาคตสุกรไทยในโลก 4.0” ว่า สมาคมฯจะทำจดหมายเปิดหนึกเพื่อยื่นต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยในหนังสือเปิดผนึกนี้จะรวบรวมข้อคิดเห็นได้จากการเสวนา เพื่อคัดค้านการนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในจากสหรัฐ เนื่องจากการเลี้ยงหมูของสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง (แรคโตพามีน) รวมถึงขอให้ยกเลิกการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐด้วย

ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าหมูจากสหรัฐทั้งหัวหมู ขาหมู และเครื่องในหมู ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมของไทยในทุกมิติ ตั้งแต่ผลกระทบต่ออาชีพและการค้าหมูในไทย ที่ทั้งอุตสาหกรรมมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ยังไม่รวมความเสียหายอีกมากกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พืชไร่ต่างๆ การประมง ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหมู โดยผลกระทบต่างๆจำเป็นที่ภาครัฐต้องให้ความสนใจและพิจารณาข้อดีข้อเสียจากการนำเข้าหมูจากสหรัฐ

“จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีจะเสนอข้อดีข้อเสีย ผลกระทบที่ไทยจะได้รับหากปล่อยให้นำเข้าหมูจากสหรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการไม่ได้เป็นการต่อต้านรัฐบาล แต่อยากให้พิจารณาข้อมูลถึงผลกระทบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนสหรัฐช่วยวันที่ 2-4 ต.ค. 2560 นี้ โดยที่ผ่านมาผู้เลี้ยงหมูทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตลอด โดยมีเจตนารมณ์เพื่อร้องเรียนขอให้รัฐบาลทบทวนอย่างรอบคอบต่อการเปิดนำเข้าหมู” น.สพ.วิวัฒน์กล่าว

นอกจากนี้ อยากให้ภาครัฐทบทวนนโยบายการค้าเสรี โดยเฉพาะการนำเข้าหัว ขา เครื่องในหมู เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรในประเทศโดยตรงแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคในประเด็นเรื่องอาหารปลอดภัย เนื่องจากหมูที่นำเข้าจากสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ขณะที่ไทยถือว่าการใช้สารเร่งเนื้อแดงนั้นผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯยังได้เตรียมฟ้องศาลปกครอง เพื่อให้คุ้มครองการไปเจรจาของรัฐบาลไทยกับสหรัฐเรื่องนำเข้าหมู ซึ่งหากมีการตกลงระหว่างไทยและสหรัฐให้นำเข้าหมูให้ถือว่าเป็นโมฆะ โดยขณะนี้สมาคมฯมีกองทุนที่ให้สมาชิกและผู้สนใจบริจาคไว้เป็นทุนต่อสู้ทางกฎหมายกับการคัดค้านนำเข้าหมู

สำหรับการจัดงานเสวนาอนาคตสุกรไทยในโลก 4.0 ยังได้มีการวิเคราะห์ ถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยในหมู 1 ตัวน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกกรัม เป็นน้ำหนักของซากประมาณ 90.9 กิโลกรัม ปัจจุบันในแต่ละปีคนไทยบริโภคส่วนเฉพาะเนื้อหมูรวม 756 ล้านกิโลกรัม  คิดเฉลี่ยออกมาเป็น 14 กิโลกรัมต่อคนต่อปี คิดจากฐานประชาการที่บริโภคหมูได้ 54 ล้านคน ในส่วนขา เครื่องใน บริโภครวม 490 ล้านกิโลกรัม คิดเฉลี่ย 7.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งในไทยการผลิตหมูเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ

ขณะเดียวกันหมู 1 ตัว น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ใช้อาหาร 330 กิโลกรัม ซึ่งอาหาร 70% ทำมาจากปลายข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดรวมกัน อีก 25% ทำจากถั่วเหลือง หากจะมีการนำเข้าหมูจากสหรัฐจะสร้างความเสียหายทั้งวงจรรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท

“หากครั้งนี้รัฐบาลไทยยอมถอยให้แก่สหรัฐ นำเข้าหมู อุตสากรรมการเลี้ยงหมูของไทยจะล่มสลาย ชิ้นส่วนหมูของสหรัฐที่นำเข้ามาเป็นขยะของเขาและราคาหมูของไทยจะสู้ต้นทุนหมูสหรัฐไม่ได้ เนื่องจากคนอเมริกันไม่กินเครื่องในหมู เมื่อนำมาถัวเฉลี่ยจะทำให้หมูจากสหรัฐถูกมาก”

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวอื่นๆ