พณ.เตือนชาวนาระวังกลโกงพ่อค้าแสบ ลวงใช้เล่ห์ตุกติกชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตร

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 08:08 น.

พณ.เตือนชาวนาระวังกลโกงพ่อค้าแสบ ลวงใช้เล่ห์ตุกติกชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตร

พาณิชย์เตือนชาวนารู้ทันกลโกงพ่อค้า หลังแอบดัดแปลงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เครื่องชั่งโกง น้ำหนักข้าวชาวนา

นายจรินทร สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา และสินค้าเกษตรอื่นๆ เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าโกงตราชั่ง เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าพ่อค้าหลายรายมีพฤติกรรมโกงน้ำหนักสินค้าเกษตรในรูปแบบต่างๆ จนเกษตรกรตามไม่ทันและต้องเสียรายได้จำนวนมหาศาล เช่น บางรายถูกโกงน้ำหนักข้าวครั้งละ 200-500 กิโลกรัม ส่วนใหญ่พ่อค้าได้ดัดแปลงแก้ไขเพิ่มวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องชั่ง และใช้รีโมทควบคุม น้ำหนักสินค้าให้น้อยลง เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้าเกษตรของ บรรดาพ่อค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจให้ช่วยเข้ามาดำเนินการจับกุม ผู้กระทำความผิด  หลังจากที่ผ่านมาพบว่าพ่อค้ารายใหญ่บางรายเป็นผู้มีอิทธิพลใน ท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยและสามารถดำเนินการได้หลายกรณีแล้ว

นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่าข้าวอย่างเข้มงวด โดยจากการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ช่วงวันที่ 21-26 ส.ค. มีผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกจำนวน 3 ราย ไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา และยังรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาต่ำกว่าราคาที่แสดงไว้ ซึ่งผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยได้ส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ภาพประกอบข่าว

ข่าวอื่นๆ