โชห่วยแห่ร่วมธงฟ้าประชารัฐ

  • วันที่ 08 ก.ย. 2560 เวลา 08:04 น.

โชห่วยแห่ร่วมธงฟ้าประชารัฐ

โชห่วยสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐเพิ่ม 4,500 แห่ง คาดได้ครอบคลุมทุกตำบลรองรับใช้บัตรคนจน

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การรับสมัครร้านค้าปลีกดั้งเดิม (โชห่วย) เพื่อเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ จำหน่ายสินค้าธงฟ้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั้น โดยตั้งแต่วันที่ 3-6 ก.ย. 2560 มีร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอีก 4,506 แห่ง จังหวัดที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ได้แก่ จ.อุดรธานี  315 แห่ง จ.อุบลราชธานี 155 แห่ง จ.ลำพูน 149 แห่ง จ.พิษณุโลก 123 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 112 แห่ง จ.บุรีรัมย์ 110 แห่ง จ.สุโขทัย 108 แห่ง จ.สุรินทร์ 107 แห่ง จ.นครสวรรค์ 103 แห่ง และ จ.สกลนคร 103 แห่ง

"ขณะนี้จังหวัดอื่นๆ ได้ทยอยรายงานความคืบหน้าร้านที่เข้าร่วมโครงการเข้ามา คาดว่าเมื่อถึงกำหนดวันจำหน่ายสินค้าภายใต้ร้านธงฟ้าประชารัฐ วันที่ 1 ต.ค. 2560 จะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั่วถึงตามเป้าหมายที่จะต้องมีร้านค้าให้ครอบคลุมอย่างน้อยตำบลละ 1 ร้านค้า และมีร้านค้ากระจายทั่วถึงไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นร้านค้า" นายวิชัย กล่าว

ทั้งนี้ การผลักดันให้ร้านค้าปลีกเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เป็นไปตามนโยบายของนายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ผลักดันโครงการ โดยได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกพบปะเชิญชวนร้านค้าปลีกรายย่อยในเครือข่ายร้านค้าชุมชน ร้านค้าสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน  วิสาหกิจชุมชน การเคหะ ฯลฯ เพื่อผลักดันให้เข้าร่วมโครงการร้าน ธงฟ้าประชารัฐ

อย่างไรก็ตาม ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการติดตั้งเครื่องรูดบัตรฟรี โดยการซื้อขายสินค้าให้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ราชการออกให้ ซึ่งรัฐบาลจะชำระเงินค่าสินค้าแทนผู้ถือบัตรให้แก่ร้านค้าเป็นรายวัน และจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วัน คาดว่าเมื่อมีการดำเนินการเต็มรูปแบบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะสามารถให้บริการผู้ถือบัตรได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน ซึ่งจะมีการใช้เงินผ่านบัตรเดือนละ 3,200 ล้านบาท หรือรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 3.8 หมื่นล้านบาท

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.67 ล้านคน

ข่าวอื่นๆ