ไทย-จีนลงนามรถไฟความเร็วสูง เล็งเชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์

  • วันที่ 05 ก.ย. 2560 เวลา 21:37 น.

ไทย-จีนลงนามรถไฟความเร็วสูง เล็งเชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์

ไทย-จีนลงนามสัญญารถไฟความเร็วสูง เล็งเชื่อมหนองคาย-เวียงจันทน์ภายในปี 2565

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามสัญญาภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค เส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services Agreement) และสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant Services Agreement)

นายอาคม กล่าวว่า หลังจากลงนามสัญญารถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเฟส 1 ทั้ง 2 ฉบับแล้ว ฝ่ายไทยจะเร่งรัดให้เริ่มสำรวจออกแบบเฟส 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 647 กิโลเมตรทันที เพราะขั้นตอนสำรวจออกแบบต้องใช้เวลาพอสมควร การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะง่ายกว่าเฟสที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครราชสีมา-ขอนแก่น ก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้ว

“ต้องการให้รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย เสร็จพร้อมกับรถไฟความเร็วสูงจากลาว และเชื่อมต่อกันได้ในปี 2564-2565 โดยลาวจะใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี ส่วนไทยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันและจีนก็เห็นด้วย ถ้าทำแล้วเชื่อมทะลุ กรุงเทพฯ-หนองคาย-เวียงจันทน์-คุณหมิง ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 1 แถบ 1 เส้นทาง (One Belt,One Road)” นายอาคมกล่าว

ข่าวอื่นๆ