พณ.เร่งส่งออกเกษตรอินทรีย์

  • วันที่ 05 ก.ย. 2560 เวลา 12:23 น.

พณ.เร่งส่งออกเกษตรอินทรีย์

“อภิรดี” เร่งขยายมูลค่าการค้าเกษตรอินทรีย์โตปีละ 20% หลังมูลค่าตลาดปัจจุบันแค่ 2,700 ล้านบาท งัดมาตรการส่งเสริมทั้งผลิต มาตรฐาน และตลาด พร้อมจับมือ BIOFACH จัดงานแสดงสินค้าอินทรีย์ใหญ่สุดในอาเซียน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะผลักดันให้มูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว หรือเฉลี่ยเติบโตปีละ 20% จากปัจจุบันที่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยมีมูลค่าเพียง 2,700 ล้านบาท หรือขยายประมาณ 10% แบ่งเป็นการส่งออกประมาณ 1,100 ล้านบาท ที่เหลือเป็นมูลค่าตลาดภายในประเทศ 1,600 ล้านบาท เพราะถ้าเทียบกับมูลค่ตลาดอินทรีย์ของโลกที่มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% โดยมูลค่าตลาดอินทรีย์ปัจจุบันของตลาดโลกมีมูลค่า 3 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เชื่อว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยน่าจะผลักดันให้เติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดโลกได้

ทั้งนี้ มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์จะผลักดันให้การขยายตัวของตลาดเกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะต้องร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคการผลิตที่จะต้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพราะปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการตลาด

นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานที่จะมารองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงฯจะเข้าไปช่วยเรื่องการสนับสนุนใบรับรองมาตรฐานตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์สากล เช่น IFOAM และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ

สำหรับช่องทางของการตลาด กระทรวงพาณิชย์ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับบริษัท NurnbergMesse จำกัด (NM) ประเทศเยอรมนี ผู้จัดงาน BIOFACH ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจอินทรีย์ระดับโลก ที่จะสนับสนุนให้ไทยเป็นผู้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และสินค้าธรรมชาติที่ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ชื่องาน Organic Expo-BIOFACH Southeast Asia และ NATURAL Expo Southeast Asia ซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดงานของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานกล เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน

“ไทยจะถือเป็นประเทศที่ 6 ที่ได้รับเลือกให้จัดงานระดับโลกดังกล่าว จากปัจจุบันที่มีการจัดงานที่ จีน สหรัฐ อินเดีย บราซิล และเยอรมนี โดยแผนการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 ก.ค. ปี 2561 ส่วนสถานที่จะมีการคัดเลือกสถานที่ใหญ่กว่าทุกครั้งของการจัดงาน เพราะนอกจากจะเชิญประเทศอาเซียนมาเข้าร่วมงานด้วยแล้ว จะมีการเชิญผู้ประกอบการต่างชาตินอกภูมิภาคอาเซียนมาร่วมเจรจาทางธุรกิจและแสดงสินค้าภายในงานด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของภูมิภาค และจะมีงานสัมมนาวิชาการ ฯลฯ” นางอภิรดี กล่าว 

นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอินทรีย์ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดอินทรีย์ปี 2560-2564 มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การสร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลาดห่วงโซ่อุปทาน 2.ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3.พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ และ4.พัฒนาสร้างมูลค่าและบริการอินทรีย์

ข่าวอื่นๆ