คลอดแผนพัฒนาหุ่นยนต์

  • วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 07:45 น.

คลอดแผนพัฒนาหุ่นยนต์

ครม.อนุมัติแพ็กเกจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จูงใจลงทุน ตั้งเป้า 5 ปี 2 แสนล้าน

นายอุตตม สาวนายน รมว. อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ มาตรการด้านอุปสงค์ อุปทาน และมาตรการ ในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยคาดหวังในระยะ 5 ปี จะเกิดการลงทุนพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบ 150 ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 2 แสนล้านบาท

สำหรับมาตรการส่วนแรก การ กระตุ้นอุปสงค์เพื่อสนับสนุนให้ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้จะลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในอัตรา 50% สำหรับกิจการหุ่นยนต์ที่มีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ โดยกระทรวงการคลัง จะยกเว้นภาษีเงินได้ 300% เพื่อสนับสนุนการวิจัยหุ่นยนต์

ส่วนที่ 2 มาตรการสนับสนุนอุปทาน เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบออกแบบการติดตั้งระบบอัตโนมัติหรือ System Integration (SI) ให้เพิ่มเป็น 1,400 ราย จากปัจจุบันมีอยู่เพียง 200 ราย โดยบีโอไอจะให้ สิทธิประโยชน์สูงสุดกับ SI ขณะที่กระทรวงการคลังจะยกเว้นภาษีการนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่นำมาผลิตหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นทางภาษี

3.การพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยจัดตั้งศูนย์การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ของประเทศ (Center of Robotic Excellence : CoRE) มีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้งานวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์ในเชิงพาณิชย์

"การลงทุนที่เกิดขึ้นในปีแรกที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนจะมีมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี และในระยะ 10 ปี จะช่วยให้ไทยมีการนำเข้าเทคโนโลยีปีละกว่า 1.32 แสนล้านบาท" นายอุตตม กล่าว

ข่าวอื่นๆ