ชิงเค้กพลังงานทดแทน

  • วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 06:52 น.

ชิงเค้กพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงานปรับบทบาท กฟผ.เข้าสู่ยุคพลังงานทดแทน ภาคเอกชนขานรับร่วมประมูลโรงงานไฟฟ้าฯ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงได้ปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้เข้ามา บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยตั้งส่วนงานขึ้นมาดูแลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านก๊าซโดยเฉพาะ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการใช้พลังงานในอนาคตมากขึ้น

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า การลงทุนในพลังงานทดแทนเป็นสิ่งที่เอกชนให้ความสำคัญ เพราะเป็นไปตามกระแสโลกและสอด คล้องกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการ ให้เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ (พีดีพี)  พ.ศ. 2558-2579 จาก 20% เป็น 40%

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง กล่าวว่า สนใจร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาดเล็ก แบบไฮบริดกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ ที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดให้ผู้สนใจยืนยันคุณสมบัติไปแล้ว และสนใจร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมากรูปแบบเซมิ ฟาร์ม จาก ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพืชพลังงาน ในอนาคตอีกประมาณ 289 เมกะวัตต์ รวม 2 โครงการ กำลังการผลิต 580 เมกะวัตต์

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นเสนอขอใบอนุญาตขายไฟฟ้า 3 โครงการโรงไฟฟ้าพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวนรวม 60 เมกะวัตต์ ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กแบบไฮบริด กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

 

ข่าวอื่นๆ