ดอนเมืองเพิ่มจุดตรวจตม.8ช่อง แนะคนไทยใช้ตู้อัตโนมัติแก้แออัด

  • วันที่ 07 ส.ค. 2560 เวลา 21:20 น.

ดอนเมืองเพิ่มจุดตรวจตม.8ช่อง แนะคนไทยใช้ตู้อัตโนมัติแก้แออัด

ดอนเมืองเดินหน้าเพิ่มจุดตรวจตม. 8 ช่องขยายปริมาณรองรับผู้โดยสารเป็นชั่วโมงละ 1,800 คน แนะคนไทยใช้ตู้อัตโนมัติแก้ปัญหาแออัด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) กล่าวว่า ปัญหาผู้โดยสารล้นสนามบินดอนเมืองเกิดจากช่วงเวลาดังกล่าวมีเครื่องบินลงพร้อมกันจำนวนมากอีกทั้งยังมีเที่ยวบินนอกตารางมาลงพร้อมกันอีก 5 เที่ยวบินส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารนอกเหนือคาดการณ์กว่า 1,200 คนถือว่าเกินขีดความสามารถการรองรับที่ราว 1,000 คนต่อชั่วโมง จนส่งผลให้เกิดภาพผู้โดยสารแออัดกว่า 5,000 คนและต้องเข้าแถวรอนานหลายชั่วโมง

สำหรับแผนเร่งด่วนเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในสนามบินดินเมืองนั้น ขณะนี้ทอท.อยู่ระหว่างรอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)อนุมัติรายละเอียดการออกแบบการปรับพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณการรองรับผู้โดยสารคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบในปลายเดือนนี้ จากนั้นในเดือนก.ย.จะเริ่มต้นขยายจุดตรวจคนเข้าเมืองเพิ่ม 8 จุด ขยายปริมาณการรองรับ 80%จากจำนวน 1,000 คนต่อชั่วโมงเป็นจำนวน 1,800 คนต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตามทอท.ขอเชิญชวนให้ผู้โดยสารชาวไทยหันมาใช้ตู้ตรวจสอบพาสปอร์ตอัตโนมัติ ( Automated Passport Control : APC) เพื่อความรวดเร็วและลดความแออัดเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีถึง 4 ตู้ใน4ช่องทางแต่กลับไม่มีผู้โดยสารคนไทยใช้บริการ

อย่างไรก็ตามประเด็นที่บางฝ่ายมองว่าทำไมจึงต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วถึงมาาเร่งดำเนินการขยายพื้นที่นั้น ขอยืนยันว่าสนามบินดอนเมืองพัฒนาไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ดำเนินปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Domestic Terminal) เสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดบริการไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างแผนการปรับและขยายพื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( International Terminal) ซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองในจุดดังกล่าวด้วย

ข่าวอื่นๆ