"แท็กซี่"ขอแบ่งค่าโดยสารในกทม.เป็น2เรต โซนรถติด-ไม่ติด

  • วันที่ 07 ส.ค. 2560 เวลา 08:05 น.

"แท็กซี่"ขอแบ่งค่าโดยสารในกทม.เป็น2เรต โซนรถติด-ไม่ติด

แท็กซี่ ร้องคมนาคมขอแบ่งค่าโดยสารกทม.เป็น 2โซน รถติดและไม่ติด พร้อมขอปรับขึ้นค่ามิเตอร์ช่วงรถติดมากว่านาทีละ2 บาท เชื่อแก้ปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารได้

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้หารือกับนายพิชิต อัตราทิตย์ รมช.คมนาคม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซีมิเตอร์) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งนายพิชิตก็รับปากที่จะนำข้อเสนอดังกล่าวกลับไปศึกษาความเหมาะสมต่อไป

สำหรับข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย เสนอให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกทม.ใหม่ โดยให้มีการจัดทำอัตราค่าโดยสารเป็น 2 ราคา จากเดิมที่ใช้ราคาเดียวทั่วกรุงเทพ โดยแบ่งเป็น 1.อัตราค่าโดยสารแท็กซี่ที่วิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพชั้นใน และ2.อัตราค่าโดยสารแท็กซี่วิ่งให้บริการในเขตกรุงเทพชั้นนอก เนื่องจากพื้นที่ทั้ง2 ส่วนมีปัญหาการจราจรติดขัดแตกต่างกัน โดยรถที่วิ่งให้บริการในเส้นทางกรุงเทพชั้นในจะมีปัญหารถติดมาก และนานกว่ามีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนค่าขนส่งมากกว่ารถในเขตกรุงเทพชั้นนอกที่รถติดน้อยกว่า ขณะที่อัตราค่าโดยสารมิเตอร์กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6กิโลเมตรต่อชั่วโมง(รถติด) ในปัจจุบัน มีการกำหนดไว้เป็นอัตราเดียวกันทั้งหมด คือนาทีละ 2 บาท ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนค่าขนส่งที่แท้จริง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในเขตเมือง ซึ่งเป็นผ่านการค้าและห้างสรรพสินค้า

"เราเสนอให้กรมขนส่ง คิดอัตราค่าโดยแบ่งออกเป็น 2 โซน คือโซนที่รถติด กับโซนที่รถไม่ติด โดยในโซนที่รถติดจะต้องมีการคิดค่าโดยสารในช่วงเวลาที่รถติดหรือจอดนิ่งในอัตราที่สูงกว่า โซนที่รถไม่ติด คือมากกว่านาทีละ 2 บาทที่เก็บอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอัตรา ค่าโดยสารเริ่มต้นก็จะอยู่ที่35 บาทเท่าเดิม จะปรับเฉพาะค่าโดยสารช่วงที่รถติดเท่านั้น แต่จะปรับเพิ่มเป็นนาทีละเท่าไหร่ ขณะยังตอบไม่ได้ต้องไปศึกษารายละเอียดก่อน ทั้งนี้เชื่อว่าหากดำเนินการตามนี้ ปัยหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน เขตเมืองจะหมดไปอย่างแน่นอน ขณะทีคนขับแท็กซี่ก็จะอยู่ได้ไม่ขาดทุนเหมือนในปัจจุบัน"

อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าในการปรับราคาค่าโดยสารแท็กซี่รอบที่2 ที่กระทรวงคมนาคมเคยสัญญาว่าจะปรับให้อีก 5% นั้น ขณะนี้เครือข่ายก็รอฟังคำตอบจากกระทรวงคมนาคมว่าจะดำเนินการอย่างไร หากสุดท้ายกรมไม่อนุมัติให้มีการปรับราคาเครือข่ายก็คงไม่สามารถออกมาเคลื่อนไหวอะไรได้ในช่วงรัฐบาลนี้ และคงต้องยอมรับกับการตัดสินใจของกรม โดยผู้ขับขี่แท็กซี่ก็ต้องยอมรับสภาพตามเดิมต่อไป

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดี ขบ.กล่าว่า นายพิชิต ได้สั่งการให้กรมกลับไปศึกษาความเป็นไปได้ของเสนอดังกล่าวแล้วว่ามีผลดี ผลเสียอย่างไร และมีความเหมาะสมหรือไม่ คาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะ เพราะขณะนี้กรมก็อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษาการจัดทำโครงสร้างต้นทุนรถแท็กซี่โดยรวมจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)เช่นกัน ซึ่งทีดีอาร์ไอจะนำผลการศึกษากลับมาเสนอให้กรมภายใน3เดือนต่อจากนี้

ข่าวอื่นๆ