ประมูลขนส่งสุวรรณภูมิก.ย.

  • วันที่ 04 ส.ค. 2560 เวลา 09:25 น.

ประมูลขนส่งสุวรรณภูมิก.ย.

ทอท.เปิดประมูลระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติเอพีเอ็ม สนามบินสุวรรณภูมิเกือบ 3,000 ล้าน 6 ก.ย.นี้

แหล่งข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) เปิดเผยว่า โครงการ จัดซื้อและติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) หรือเอพีเอ็ม วงเงิน 2,890 ล้านบาท ที่เคยล้มประมูลไปนั้น ขณะนี้ เอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) ฉบับใหม่ใกล้เสร็จแล้วเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดให้เอกชนเข้ายื่นซองประกวดราคาในวันที่ 6 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ หลังจากนั้นกรรมการจะพิจารณาซองด้านคุณสมบัติ ด้านสเปกและราคา รวมถึงซองเทคนิค เพื่อประกาศผลผู้ชนะ ซึ่งอาจประกาศผลได้เร็วสุดคือในวันเดียวกับการยื่นซองประกวดราคาเลย ก่อนส่งข้อสรุปและรายละเอียดผู้ชนะให้คณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ทอท.พิจารณาเห็นชอบกลางเดือน ก.ย.นี้ เพื่อลงนามสัญญาและเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เปิดบริการตามแผนในปี 2562 โดยมั่นใจว่าครั้งนี้จะไม่มีการล้มประมูลโครงการอีก เพราะเป็นการคัดเลือกแบบจำกัดรายหรือการคัดเลือกวิธีพิเศษ

สำหรับความคืบหน้าโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) 3,800 ล้านบาท คาดจะเปิดขายซองประกวดราคาภายในสัปดาห์หน้า ขณะที่โครงการสัญญางานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านตะวันออก (East-Wing) วงเงิน 7,000 ล้านบาท คาดเปิดประมูลบางสัญญา อาทิ งานก่อสร้างอาคารจอดรถและพื้นที่สำนักงานสายการบินด้านทิศตะวันออก วงเงิน 1,000 ล้านบาท ได้ในไตรมาส 3 ปีนี้

ข่าวอื่นๆ