พช.จัดงานCD Day 2017ขนสินค้า OTOP พรีเมียมทั่วไทยมาจำหน่าย

  • วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 17:05 น.

พช.จัดงานCD Day 2017ขนสินค้า OTOP พรีเมียมทั่วไทยมาจำหน่าย

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดงาน“CD Day 2017” มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพร้อมขนสินค้า OTOP พรีเมียมทั่วไทยนำเสนอแบบจัดเต็ม

เมื่อวันที่25ก.ค.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “CD Day 2017” มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรด้านต่างๆ โดยมีธีมงานคือ Local Economy Move Forward ได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง รางวัลเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น รางวัลหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซด์ดีเด่น รางวัลคน พช. ต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และรางวัลโรงเรียน OTOP

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนยังได้รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากบริษัท ควอตโตร ดีไซน์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงาน Best Practice การพัฒนาอาชีพครัวเรือน การแสดง สาธิต และประกวดสุดยอดภูมิปัญญาไทย 76 จังหวัด การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การนำเสนอนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชนบท รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพสูงระดับพรีเมียม อาทิ OTOP แบรนด์เนม และ OTOP ขึ้นเครื่องอีกด้วย

ทั้งนี้ “CD Day 2017” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวอื่นๆ