น้ำมันราคาถูกดันยอดใช้พุ่ง

  • วันที่ 15 ก.ค. 2560 เวลา 09:36 น.

น้ำมันราคาถูกดันยอดใช้พุ่ง

ยอดใช้น้ำมันครึ่งปีแรกโต 3.45% ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สวนทางยอดใช้แอลพีจีขนส่งและ เอ็นจีวีลดลงต่อเนื่อง

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วงครึ่งแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย. 2560) เฉลี่ยอยู่ที่ 150 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 3.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 145 ล้านลิตร/วัน ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว และคาดว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งปี 2560 จะเติบโตในระดับ 3% เมื่อเทียบกับปี 2559 มียอดการใช้น้ำมันรวมอยู่ที่ 185 ล้านลิตร/วัน สอดคล้องกับจีดีพีของไทยที่หลายหน่วยงานประเมินว่าปีนี้จะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 3.2%

ทั้งนี้ การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.3% อยู่ที่ 29.8 ล้านลิตร/วัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 4.8% อยู่ที่ 28.6 ล้านลิตร/วัน โดย แก๊สโซฮอล์ อี85 เพิ่มขึ้นมากที่สุด 22.6% คิดเป็น 1 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกสู่ตลาดสามารถรองรับการใช้แก๊สโซฮอล์ อี85 ได้มากขึ้น รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 11.2% คิดเป็น 11.6 ล้านลิตร/วัน เพราะราคาที่ปรับตัวใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอล์ 91 ทำให้ประชาชนเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่าเพราะมั่นใจว่ามีผลต่อเครื่องยนต์ ส่วนแก๊สโซฮอล์ อี20 เพิ่มขึ้น 7.8% คิดเป็น 5.1 ล้านลิตร/วัน

ด้านยอดใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้น 2.3% เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 65.4 ล้านลิตร/วัน แม้ราคาขายปลีกจะปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2559 แต่ปริมาณการใช้ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับปริมาณรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงมีปริมาณเพิ่มขึ้น 4% สอดคล้องกับการนำเข้าเชื้อเพลิงในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ที่มีปริมาณนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ย 6 เดือนอยู่ที่ 8.68 แสนบาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 4.2% คิดเป็นมูลค่า 5.04 หมื่นล้านบาท/เดือน

สำหรับก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาพรวมอยู่ที่ 16.6 ล้านกิโลกรัม (กก.) ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.3% โดยการใช้แอลพีจีทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นทั้งภาคปิโตรเคมีที่การใช้อยู่ที่ 5.4 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 12.6% แอลพีจีภาคอุตสาหกรรมการใช้เฉลี่ยที่ 1.7 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 5.5% ภาคครัวเรือน 5.8 ล้าน กก./วัน คิดเป็น 1.4% ยกเว้นแอลพีจีภาคขนส่งอยู่ที่ 3.7 ล้าน กก./วัน ลดลง 9.5% และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) อยู่ที่ 6.9 ล้าน กก./วัน ลดลง 14%

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่การใช้แอลพีจีภาคขนส่งและเอ็นจีวีลดลงมาจากปัจจัยสำคัญ คือ ราคาน้ำมันอยู่ในทิศทาง ลดลง ส่งผลให้รถยนต์ที่ใช้แอลพีจีและเอ็นจีวีที่เป็นรถใหม่ไม่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเนื่องจากราคาก๊าชฯมีความใกล้เคียงกับ น้ำมัน   ขณะที่รถยนต์ที่ติดตั้งไปแล้วบางรายก็ยกเลิกการใช้ ส่วนการใช้แอลพีจีในภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโต เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มกำลังการผลิต สะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว

นอกจากนี้ การนำเข้าส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศช่วงครึ่งแรกของปี 2560 มีการนำเข้ารวมเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ย 6 เดือน อยู่ที่ 8.68 แสนบาร์เรล/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 4.2% มีมูลค่านำเข้าน้ำมันดิบคิดเป็น 5.04 หมื่นล้านบาท/เดือน หรือรวม กว่า 3.02 แสนล้านบาท

ข่าวอื่นๆ