รฟท.ออกมาตรการเพิ่มเติมคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุก่อสร้างรถไฟฟ้า

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 20:40 น.

รฟท.ออกมาตรการเพิ่มเติมคุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุก่อสร้างรถไฟฟ้า

รฟท.ออกมาตรการเพิ่มเติมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการก่อสร้างรถไฟฟ้า

นายจเร รุ่งฐานีย วิศวกรใหญ่ ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจาก ได้หารือกับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ถึงกรณีอุบัติเหตุอุปกรณ์ก่อสร้างตกใส่กระจกรถประชาชนจนได้รับความเสียกายเมื่อวันที่13 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้นผู้รับเหมาได้ชี้แจงว่าปัญหาของเรื่องดังกล่าวเกิดจากความสะเพร่าของผู้รับเหมา ขณะที่สาเหตุมาจากผู้รับเหมาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการก่อสร้างและขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานที่กำหนดไว้

ขณะที่มาตรการลงโทษผู้รับเหมานั้นเบื้องต้นจะมีคำสั่งถอดถอนบุคลากรทีมวิศวกรงานก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทย และทีมที่ปรึกษาพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างในบริเวณที่เกิดเหตุ โดยให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง วิศวกร และทีมที่ปรึกษาชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทนชุดเดิม

นายจเรกล่าวอีกว่า ส่วนการรับผิดชอบเรื่องความเสียหายนั้น ขณะนี้อิตาเลียนฯได้ยอมรับผิดและ ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบเหตุแล้วโดยตกลงกันว่าจะเปลี่ยนกระจกรถยนต์ใหม่ให้ ซึ่งรฟท.ได้กำชับให้บริษัทอิตาเลียนต้องรับผิดชอบทุกกรณีแบบปราศจากเงื่อนไขต่อรองโดยเฉพาะค่าทำขวัญซึ่งบริษัทก็ยินยอมนำไปปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตามรฟท.ได้ออกมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการก่อสร้างเพิ่มเติมด้วย โดยเตรียมทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับเหมารับทราบและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดให้ผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างในทุกๆเช้าก่อนปฏิบัติงาน เมื่อมั่นใจแล้วจะต้องเชิญที่ปรึกษางานก่อสร้างเข้ามาตรวจสอบรับรองก่อนที่จะปฏิบัติงาน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความปลอดภัย ที่ปรึกษาจะต้องทำการแขวนป้ายมีข้อความแสดงว่าตรวจสอบผ่านแล้วอนุญาติ ให้มีการก่อสร้างได้ให้เห็นชัดเจน ก่อนการปฏิบัติงานทุกเช้า โดยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น รฟท.จะได้ดำเนินการเอาผิดได้อย่างชัดเจน

2.จะจัดชุดลาดตระเวนออกไปตรวจสอบว่าผู้รับเหมาได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่บริษัทที่ปรึกษาแจ้งในรายการการตรวจสอบหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบซ้ำ โดยแบ่งชุดลาดตระเวนออกเป็น 2 ชุดคือ ตรวจในพื้นที่ที่กำลังปฏิบัติงานและในพื้นที่ที่เตรียมที่จะมีการปฏิบติงาน

3. ให้ผู้รับเหมาแสดงความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานเชิงรุก โดยให้มีการจัดทำแผนเพื่อรอรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ด้านบุคคลกร และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาจะต้องแสดงสำนึกด้วยการเชิญ รฟท. เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัย  หากผู้รับเหมารายใด เชิญให้เข้าไปตรวจสอบบ่อย จะถือว่ามีสำนึกที่ดี หากเชิญ รฟท.ไปตรวจนานๆที หรือไม่ชฺญเลยถือว่าไม่มีสำนึกซึ่ง รฟท. จะต้องเรียกตัวแทนมาหารือและตักเตอืนต่อไป

ด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)กล่าวว่า วันที่13 มิ.ย. เวลาประมาณ 17.00 น.  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้เชิญตัวแทนจากอิตาเลียนฯ ไทยมาหารือ เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุดังกล่าว รวมทั้งหารือถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Pop PastelSecret 

ข่าวอื่นๆ